Toimintaperiaatteet

Hankkeeseen voi tulla mukaan yritys, jonka tuotteen tai palvelun tavoitteena on parantaa vanhusten elämänlaatua. Yleisimmät sitä heikentävät tekijät ovat: itsemääräämisoikeuden menettämisen pelko, toimintakyvyn menettämisen pelko, turvattomuuden tunne ja yksinäisyys.

Kaikki yritykset tuovat tuotteensa tai palvelunsa mukaan testaukseen maksutta ja omalla riskillä. Mitään kustannuksia ei voi syntyä tuotetestausympäristön tarjoajalle, mukana oleville testaajille, heidän omaisilleen tai Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hankkeelle. Testaus on yrityksen tuotekehitysprosessi, johon tuotetestausympäristön tarjoaja antaa oman henkilökuntansa työaikaa veloituksetta testauksen ajan. Tämä on suuri panos varsinkin kiireisellä ja niukkaresurssisella hoiva-alalla.

Mikäli testauksessa mukana ollut taho (tuotetestausympäristön tarjoaja) haluaa jatkaa hyvin sujunutta yhteistyötä testauksen jälkeen, on se täysin mahdollista yrityksen ja testausympäristön tarjoajan keskinäisellä sopimuksella.