Tulevaisuuden kaasutalous


Kaasutalous on rantautumassa Porin seudulle ja sitä kautta koko Länsi-Suomeen oikein ryminällä. Porin Tahkoluodon kemikaalisatamaan on nimittäin rakenteilla Suomen ensimmäinen nesteytetyn maakaasun tuontiterminaali eli LNG-terminaali.

Maakaasu on lähes kokonaan metaania, joka on yksinkertaisin hiilivety. Metaanin kemiallinen merkintä on CH4 eli siinä on yksi hiiliatomi ja ympärillä neljä vetyatomia. Metaania muodostuu maan sisuksissa korkeassa paineessa ja lämpötilassa fossiilisesti, miljoonien vuosien aikana maapallolla aikaisemmin olleesta orgaanisesta materiaalista tai mädättämällä orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Metaania voidaan valmistaa myös synteettisesti orgaanisesta materiaalista tai ilmakehän hiilidioksidista. Kaasutaloudella tarkoitetaan tässä tekstissä siis metaanin hyötykäyttöä ja siihen liittyvää toimintaa.

Porin seudun kaasutalouden perusta on suomalaisen luonnonkaasuyhtiön Gasumin tytäryhtiö Skangass Oy:n LNG-terminaali-investointi, joka on arvoltaan noin 81 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee hanketta 23 miljoonan euron investointituella.
– Skangass rakentaa Satakuntaan terminaalin, jonka kautta saadaan laivaliikenteen ja suomalaisen teollisuuden käyttöön pääosin polttoöljyjä ja nestekaasua korvaavaa ympäristöystävällistä ja rikitöntä energiaa, LNG:tä. Terminaalin rakennusvaiheen työllistävä vaikutus on arviolta 250 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan terminaali työllistää suoraan 10 henkeä ja välillisesti 50 henkilöä, kertoo projektipäällikkö Matti Luhtanen.

Terminaalista toimitetaan ympäristöystävällistä metaania kaasuputkea pitkin lähellä sijaitsevan Huntsman Pigmentsin  tarpeisiin ja Porin Lämpövoiman Kaanaan laitokselle lämmöntuotantoon sekä LNG-rekkakuljetuksin muualle Länsi-Suomeen teollisuuden, raskaan maantieliikenteen ja meriliikenteen tarpeisiin. Terminaalin rakentamisen keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Neste Jacobs Oy, KVL-Tekniikka Oy, FCC Industrial, Lemminkäinen Oyj, Hartela Oy, Destia Oy ja Rudus Oy. Lisäksi rakennusvaiheessa on useita muita alihankkijoita ja prosessilaitetoimittajia.
– Terminaalin harjakaiset pidettiin 2015 ja aikataulun mukaan valmistuminen on syksyllä 2016. Silloin kaasua alkaa virrata Porin sataman vieressä sijaitsevan M20 -teollisuusalueen halki rakennettavassa putkessa. Putken rakennustyöt ovat jo alkaneet ja sen valmistuminen ajoittuu keväälle 2016. Putken viereen on helppo sijoittua ja ostaa edullista luonnonkaasuenergiaa isonkin yrityksen tarpeisiin, jatkaa Luhtanen.
– Ensi toukokuussa odotetaan Porin satamaan LNG-tankkeria, joka tuo Suomeen ensimmäisen kaupallisen LNG-lastin. Tällä LNG-lastilla on tarkoitus jäähdyttää vastavalmistunut LNG-säiliö hurjasti pakkasen puolelle aina -162 OC lämpötilaan. Näin maakaasu säilyy edelleen nestemäisessä muodossa.
– Jatkossa LNG-tankkerista tulee Porin sataman vakituinen vieras, joka toimittaa Norjan Pohjanmeren kaasukentiltä peräisin olevaa LNG:tä. LNG eli nesteytetty maakaasu on energiatehokas ja puhdas polttoainevaihtoehto kaasuverkoston ulkopuoliselle teollisuudelle, meriliikenteelle ja raskaalle maantieliikenteelle, Luhtanen kertoo.

LNG:n tulon myötä luonnonkaasua on siis mahdollista ottaa käyttöön myös kiinteän kaasuverkoston ulkopuolisilla alueilla Suomessa. Luonnonkaasu soveltuu erinomaisesti autoliikenteen polttoaineeksi.
– Poriin onkin suunnitteilla luonnonkaasun liikennetankkausasema, jonka avaamisen tavoiteaikataulu on myös syksyllä 2016. Kaasuautot luokitellaan kaikki vähäpäästöisiksi autoiksi, kertoo Luhtanen.

Kaasuautoiluun voi tutustua tarkemmin syyskuun lopulla, kun Porin kaupunki, Gasum ja Prizztech järjestävät yhteistyössä paikallisten autoliikkeiden kanssa kaasuautotapahtuman kaupungin ytimessä Porin torilla. Tapahtuma on Porin päivän jälkeen tiistaina 29.9. Mukana ovat Käyttöauto Oy Pori, Satakunnan Autotalo Oy, AutoPalin, Rinta-Joupin Autoliike Oy Pori sekä Radio Pori.

Luonnonkaasua voi valmistaa myös mädättämällä, jolloin puhutaan biokaasusta. Porissa biokaasua hyödynnetään jo Hangassuon kaatopaikalla, jossa kaatopaikan uumenissa muodostuvasta metaanista tehdään sähköä mikroturbiineilla. Biokaasua voisi tehdä myös yhdyskuntalietteestä sekä muusta orgaanisesta jätteestä.
– Ajatuksena ja tavoitteena olisikin löytää yrityksiä tai yritysryhmä, jotka voisivat investoida isomman mittaluokan biokaasulaitokseen Porin seudulle. Biokaasusta voidaan jalostaa autojen polttoaineeksi kelpaavaa uusiutuvaa biometaania eli CBG:ta, sanoo Matti Luhtanen.

Prizztech Oy on aloittanut Porin seudun kaasutaloussuunnitelma 2020 -hankkeen keväällä 2015. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto ja Porin kaupunki. Käynnissä olevan hankkeen päätavoitteena on laatia suunnitelma, jossa alueelle suunnitteilla olevat kaasutalouden investoinnit muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden. Lisäksi tavoitteena on selvittää biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus, toteutettavuus ja sijoitusvaihtoehdot sekä selvittää kaasutankkausaseman tai -asemien mahdolliset sijainnit sekä lisätä seudun vetovoimaa tiedottamalla rakennetusta ja suunnitella olevasta kaasuinfrastruktuurista.
– Porin seudun kaasutalous on jo synnytysvaiheensa ohittanut ja toivon mukaan se on kasvamassa ja kehittymässä elinkeinoelämän tärkeäksi osaksi koko seutukunnassa ja vähän laajemmallakin alueella. Kasvun eväät ovat ainakin olemassa, Luhtanen summaa.

LISÄTIETOJA:

Matti Luhtanen

Projektipäällikkö

LNG, kaasutalous
Puh. 044 710 5347
matti.luhtanen(a)prizz.fi

15.10.2015