Turvallisuuskulttuuri ja teknologia

 

SATAKUNTA on Suomen teollistuneimpia maakuntia, ja alueella on useita merkittäviä teollisuuden keskittymiä. Alueella on lähes 20 000 teollisuuteen liittyvää työpaikkaa, ja luonteenomaista Satakunnalle on teollisuuden monipuolisuus. Teollisuuteen kytkeytyy tiiviisti alueen logistiikka- ja energiainfrastruktuuri, kuten esimerkiksi satama ja muut liikennejärjestelmät sekä tulevaisuuden LNG -infrastruktuuri. 

Teollisuuden menestymisen kannalta on tärkeää huomioida toiminnan kasvavat turvallisuusvaatimukset ja luoda varautumissuunnitelmat.  Yritysten ja viranomaistahojen väliseen yhteistyöhön on mahdollista luoda uudenlaisia yhteistyömalleja. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa turvallisuutta teollisuudessa ja energian tuotannossa, vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa sekä lisätä yritysten ja viranomaistahojen yhteistyötä turvallisuusaiheisiin liittyen. 

Hanke toteutetaan 1.4.2016-31.12.2018. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella, Porin kaupunki ja alueen kunnat.

Lisätietoja

Marika Lähde

Projektipäällikkö

Puh. 044 710 5314
marika.lahde(a)prizz.fi