Tuulivoimalan magneetit kiertoon

Tuulivoimalan nasellin katto nostettiin sivuun.


Katto irti ja generaattorin nosto ulos nasellista. Näin alkaa kierrätyspilotti, jossa tarkoituksena on demonstroida käytöstä poistetun tuuliturbiinin purku arvokkaiden teknologiametallien uusiokäyttöä varten.

Kesällä 2019 purettu WinWind 1MW turbiini on tuottanut sähköä vuodesta 2004 lähtien Olkiluodossa ja nyt sen on määrä palvella vielä opetus ja tutkimuskäytössä. Generaattorin purkamisen jälkeen loput osat matkaavat WinNovalle pystytettäväksi asentajien koulutuskäyttöä varten. 

Suurin osa n. 20 tonnia painavasta generaattoriosasta on rautaa, mutta joukossa on myös runsaasti kuparia ja kestomagneetteja. Harvinaisia maametalleja sisältävien kestomagneettien irrotus roottorista onkin purkupilotin tärkein tavoite. Moderneissa tuulivoimaloissa voi olla jopa tuhansia kiloja näitä NdFeB-kestomagneetteja ja niiden saaminen kiertoon uusien magneettien raaka-aineeksi on tärkeää voimalan sähköntuotannon päättymisen jälkeen. 

EU on luokitellut harvinaiset maametallit kriittisiksi metalleiksi. Se tarkoittaa, että ne ovat oleellisia raaka-aineita nykyteknologian vaatimissa komponenteissa, mutta samalla niiden saatavuuteen liittyy merkittävää epävarmuutta. Lähes kaikki harvinaiset maametallit tulevat tällä hetkellä Kiinasta ja siten niiden saatavuuteen vaikuttaa vahvasti myös suurvaltapolitiikka. Ekologisin tapa turvata suomalaisen magneettiteollisuuden raaka-aineen saanti on käytöstä poistettujen magneettien kierrätysprosessin kehittäminen. 

Generaattoriosa nostettiin kahden nosturin avulla kuljetuslavetille.

 

Generaattorista irrotettu ruskea roottori sisältää 250 kg voimakkaita kestomagneetteja.

 

Keväällä käynnistyneessä Kriittisten kierrätysmetallien koetehdaskonsepti -hankkeessa selvitellään, voisivatko Itämeren alueelta purettavat tuulivoimalat toimia raaka-ainelähteenä satakuntalaiselle kestomagneettien valmistukselle. Hankkeessa kartoitetaan myös muita mahdollisuuksia erilaisten teknologiametallien tehokkaampaan kierrättämiseen. Satakunta alueena soveltuisi varsin hyvin teknologiametallien kierrätysliiketoiminnalle, sillä alueella on valmiina siihen soveltuvaa monipuolista infrastruktuuria ja alan teollisuutta. 

Ajavana voimana teknologiametallien kierrätystarpeen lisääntymiselle on ilmastonmuutos, jonka hillitsemiseksi yhteiskunnan on luovuttava fossiilisista polttoaineista ja siirryttävä kohti uusiutuvia energiamuotoja. Energiaa tuotetaan yhä enemmän suoraan sähköksi esim. vesi-, tuuli- ja aurinkovoimalla. Uusiutuvan sähkön tuotanto-, siirto- ja varastointiteknologia perustuu pitkälti teknologiametallien hyödyntämiseen. Sähköistyvä yhteiskunta tarvitsee siis yhä enemmän teknologiametalleja. Teknologiametallien kysynnän kasvuun vastaaminen edellyttää raaka-aineiden saatavuuden varmistamista. Yhtenä varteenotettavana raaka-ainelähteenä voisi tulevaisuudessa toimia kierrätyksen kautta tuleva uusiometalli. 

Lue myös Satakunnan Kansan uutisjuttu tuuliturbiinin purusta.

 

13.08.2019