USF Platform mahdollistaa tuotekehitys- ja yritysyhteistyön Kiinaan

Robocoast - verkoston johtaja Mikko Puputin (kuvassa oikealla) on organisoinut jo kolme HNC – USF toimintamallin mukaista asiantuntijamatkaa Ningboon.

 

Ulvilan kaupungin ja Kiinassa sijaitsevan Ningbon kaupungin välisen USF-yhteistyön tuloksena Robocoast on tarjonnut ratkaisuja Kiinan modernisointitarpeisiin. Ensimmäisen kiinalaisyrityksen haasteeseen vastasi neljä yritystä. 

Kerrataanpa vielä hieman, mistä Kiina-yhteistyössä onkaan kyse: pääajatuksena on edistää elinkeinoelämää ja tuotannon tehokkuutta niin Kiinassa kuin Suomessakin. Käytännössä tämä tarkoittaa kiinalaisten yritysten tuotannon modernisointia suomalaisen osaamisen avulla, yhteisyritysten toiminnan käynnistämistä, yhteisten tuotekehitysympäristöjen organisointia ja yritysten sijoittumisen edistämistä Satakuntaan tai Ningboon.

Yhteistoiminta sai alkunsa joulukuussa 2016. Kiinan valtion Made in China 2025 -kehitysohjelman pilottikaupunki Ningbolle piti löytää kehittäjäkumppani. Kumppaniksi valikoitui Ulvila ja strategisen kumppanuuden myötä Kiina investoi suomalaiseen kehittämisosaamiseen Ningbo Haishu Oy yhtiön kautta. Ulvilaan perustettu yhtiö on sataprosenttisesti Ningbon kaupungin julkisessa omistuksessa.

Suomessa yhteistyötä Kiinaan on rakentanut yhdessä useampi taho: Prizztech Oy, Ulvilan kaupunki, Satakuntaliitto, LEADER maaseutukehitysverkosto ja Hämeen Ammattikorkeakoulu. Lopputuloksena syntyi USF Platform, joka selkiyttää yhteistyön pelisäännöt kiinalaisten ja suomalaisten julkisen sektorin toimijoiden välillä. USF tulee sanoista Ulvila, Satakunta, Finland ja yhteistyö Ningbo Haishun kanssa on nimetty kirjainyhdistelmällä HNC-USF.  USF-toimintatavoista ja protokollasta Kiinan suuntaan vastaa kokemäkeläisen Jukka Järvisen perustama asiantuntijayritys Nordic-Baltic China Cooperation Development Oy.  USF-alusta on avoin protokolla myös muille käyttäjille. 

Erityislaatuinen Kiina-yhteistyö kiinnostaa myös Eurooppaa

Robocoastin eurooppalais-kiinalaisen yhteistyön toimintamalli on täysin uusi ja se tukeutuu presidentti Sauli Niinistön ja Kiinan presidentti Xi Jingpingin julkilausumaan vuodelta 2016. Käytännön yhteistyö ja konkreettiset toimenpiteet mahdollistetaan HNC-USF Platformissa sovitulla tavalla. Kyseessä on julkisen sektorin kehitysyhteistyö, jonka operatiivisena toimijana Suomessa toimii Robocoast-ekosysteemi. 

Satakunnassa on vahva keskittymä automaatio- ja robotiikkayrityksiä, joiden synergiaetuja edistämään Robocoast on perustettu. Sen toimintaan kuuluu auttaa yrityksiä ja niiden kumppaniverkostoja kansainvälistymään ja modernisoimaan omaa tuotantoaan, edistää yritysten etabloitumista Satakuntaan sekä parantaa asiantuntevan työvoiman saatavuutta alueella.

Robocoastin korkeasta osaamistasosta kertoo sen hyväksyminen osaksi europpalaista Digital Innovation Hub -verkostoa. Vastaavia osaamiskeskittymiä on Suomessa vain kolme muuta. Kiina-yhteistyön konkreettiset toimenpiteet ja hyvin käynnistynyt tiivis yhteydenpito on nostanut Robocoastin ja koko Suomen profiilia. Kehitysyhteistyö Kiinan viranomaistahojen kanssa on poikkeuksellista ja se mahdollistaa yritysyhteistyön PK-sektorilla kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välillä. Tämän vuoksi Robocoast on kutsuttu mukaan useisiin eurooppalaisiin kehittäjäyhteisöihin, -verkostoihin ja -foorumeihin.

Toimintamalli kehitettiin ja pilotoitiin Prizztech Oy:n ”Biotaloudesta innovaatioita kestävään kehitykseen” -hankkeessa, jota Satakunnan ELY-keskus on rahoittanut maaseuturahoituksella. Robocoast R&D Center -hanke hyödyntää ja jatkokehittää HNC-USF-mallia Satakuntaliiton EAKR-rahoituksen turvin.

Kaikille avoin haastekilpailu 

Kiina on valinnut Made in China 2025 -hankkeelle ensimmäiseksi pilottikaupungiksi Ningbon, jonka yritysten modernisointiin sekä kaupungin sisäisen yrityskehitysympäristön rakentamiseen yhteistyön odotetaan tarjoavan ratkaisuja. Ensimmäisen yrityksen modernisaatiohaaste dokumentoitiin suomalaisasiantuntijoiden johdolla kesäkuussa 2018. Sen pohjalta Robocoast järjesti kaikille avoimen haastekilpailun, jonka tavoitteena oli saada erilaisia ratkaisuehdotuksia tuotannon parantamiseen.

Suomalaisten yritysten ehdotuksista neljä esiteltiin Kiinassa syyskuun lopulla. Yritykset matkasivat Robocoastin edustajien kanssa Ningboon ja havainnollistivat omat ehdotuksensa yrityksen johdolle. Seuraavaksi modernisoitava ningbolaisyritys tekee valinnan kumppaneista, joiden kanssa se aloittaa neuvottelut ja jatkokehitystyön. Hankkeen aikana itse toimintamallia ja yhteistyötä kehitetään ja tavoitteena on aloittaa yhteensä viisi projektia kuluvan kiinalaisen kalenterivuoden aikana. 

Toimintamalli laajenee myös muille toimialoille

Teollisuuden modernisoinnin lisäksi yhteistyötä kehitetään myös muiden toimialojen parissa. Tästä esimerkkinä on Kiinan valtion työturvallisuushallinnon alaisen turvallisuustutkimuskeskus CASST:n vierailu Satakunnassa lokakuun alussa. 

CASST:n delegaatio oli kiinnostunut erilaisista työturvallisuutta edistävistä työtavoista ja ratkaisuista erityisen vaarallisissa työsuorituskohteissa. CASST on Kiinan valtion organisaatio, joka antaa turvallisuuteen liittyviä suosituksia keskushallinnolle. Näistä suosituksista syntyy koko Kiinaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. 

Ryhmä vieraili muun muassa Harjavallan suurteollisuuspuistossa ja tapasi kaupunginjohtaja Kuuselan. Raumalla WinNovan Merenkulkualan oppilaitoksen tiloissa esiteltiin Lapela Oy:n, Satakunnan Ammattikorkeakoulun ja Winnovan yhteisesti kehittämää turvallisuuteen liittyvää robotiikkasolua. Myös pelillisyyden hyödyntämistä työturvallisuuden lisäämisessä pohdittiin Satakunnan pelillisyysverkoston projektipäällikkö Pirita Ihamäen johdolla. 

Yhteistyön tavoitteena on viedä suomalaista turvallisuus- ja teknologiaosaamista Kiinaan. Erityisosaamista tarjotaan esimerkiksi Kiinan kaivos-, kemian- ja ruoantuotantoteollisuudelle. Satakuntaliitto on allekirjoittanut CASST:n kanssa 5-vuotisen sopimuksen, johon perustuen vierailu toteutettiin.

Yhteistyö on osa ”Biotaloudesta innovaatioita kestävään kehitykseen” -hankkeen aktivointitoimintoja. Kyseessä on Satakunnan ELY-keskuksen maaseuturahoituksella rahoittama hanke.

 

LISÄTIETOJA

Heikki Perko
Yrityskehittäjä
044 710 5361
heikki.perko@prizz.fi

26.11.2018