Uusi yrityksille suunnattu think tank -yhteisö aloittaa toimintansa Porissa

BuzzBusiness tarjoaa liiketoiminta- ja tutkimusosaamista yritysjohdolle
                                                                
Uusi yrityksille suunnattu think tank -yhteisö BuzzBusiness aloittaa toimintansa Satakunnassa. BuzzBusiness tarjoaa liiketoiminta- ja tutkimusosaamista yritysjohdon käyttöön. Sen taustaorganisaatioita on kolme: elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. 

BuzzBusineksen tavoitteena on tukea yrityksiä tilanteissa, joissa nykyiset strategiat eivät enää toimi ja tarvitaan liiketoiminta- ja tutkimusosaamista tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Erityisesti BuzzBusiness voi auttaa haastavissa muutostilanteissa sekä strategisissa henkilöstöhallinnan ja johtamisen kysymyksissä.

Sparraustilanteissa hyödynnetään uudenlaista ajattelua sekä asiakkaidemme yhteistyöstä ja ideoinnista syntyviä synergiaetuja. Tarjolla on apua myös yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

”Työssämme olemme huomanneet, että vastaus yritysten ongelmiin löytyy usein läheltä: mitä paremmin ymmärrämme asiakkaitamme, sitä paremmin pystymme muokkaamaan omia palveluitamme. Uskomme, että parhaaseen lopputulokseen päästään, kun asioita tehdään yhdessä - yhdistämällä tutkimusta ja vahvaa liiketoimintaosaamista asiakkaidemme näkemyksiin”, sanoo Prizztechin kehittämisjohtaja Minna Nore.    

Suomalaiset yritykset kehittävät liiketoimintaansa yhdessä asiakkaiden kanssa

Toukokuussa 2014 toimintansa starttaava BuzzBusiness työskentelee muun muassa kokeiluiden, tapahtumien ja kehitysohjelmien avulla. BuzzBusiness on aloittanut myös säännöllisen BuzzGallupin teon. Yrityksille suunnatun sähköpostikyselyn tarkoituksena on kerätä ajankohtaista tietoa liike-elämän tuoreista trendeistä. Toukokuussa tehdyssä gallupissa pureuduttiin yritysten asiakasyhteistyöhön. Kyselyyn vastasi 108 eri yritystä edustavaa ihmistä. Vastaajien edustamista toimialoista suurimmat olivat palvelut 39 %, teollisuus 29 % ja kauppa 9%.

Suomalaiset yritykset uskovat asiakasyhteistyön voimaan: uuden tuotteen tai palvelun ideointiprosessiin asiakkaita ottaa mukaan aina tai usein 54 % vastaajista. Harvemmin ideointia asiakkaidensa kanssa tekee 40 % yrityksistä ja vain 6 % ei ottanut asiakkaita mukaan ideointiin lainkaan.

Yrityksistä 98 % uskoo, että asiakkaan kanssa käydyistä keskusteluista ja heiltä saaduista ideoista on konkreettista hyötyä liiketoiminnan kehittämisessä.

Yritykset arvioivat vahvimmiksi osa-alueikseen asiakkaan tarpeiden ymmärtämisen (83 %), asiakkaan kuuntelemisen (51 %) ja asiakkaan toimialan ja markkinatilanteen tuntemisen (45 %). Kehitysalueina yrityksen näkivät asiakasviestinnän ja markkinoinnin osaamisen (45 %), kyvyn uudistua asennetasolla (38 %) ja palvelumuotoiluosaamisen (36 %).

Lisätietoja:
BuzzBusiness
Prizztechin kehittämisjohtaja Minna Nore, 044 710 5364, minna.nore@prizz.fi                   

Satakunnan ammattikorkeakoulun johtamisen yliopettaja Mari Suvanto, 044 710 3820, mari.suvanto@samk.fi 
                     
Turun yliopiston kauppakorkean Porin yksikön professori Ulla Hytti, 040 540 9112, ulla.hytti@utu.fi

27.05.2014