Uusia tuulivoimapuistoja Satakuntaan


Suomessa tuulivoimatuotannon rakentaminen on teollisessa mittakaavassa käynnistynyt muutaman viime vuoden aikana. Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa (2013) on asetettu tavoitteeksi tuulivoimalla tuotetun sähkön osuuden nostaminen yhdeksään terawattituntiin vuoteen 2025 mennessä.

Tällä hetkellä Suomessa maalle suunniteltujen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu tuulivoimateho on n. 8800 MW. Tämä tarkoittaa esim. 3 MW voimaloita yli 2900 kpl. Tuotantotukeen oikeutettujen tuulivoimaloiden teho on rajoitettu 2500 megavolttiampeeriin ja näiden tulee olla käytössä vuoden 2018 loppuun mennessä. Voimalamäärän toteuttamiseksi turbiinivalmistajat tarvitsevat yhteistyöyrityksiä ja osaajia myös Suomesta.

Satakuntaan ja sen lähialueille on suunnitelmissa rakentaa useita satoja tuulivoimalaitoksia parin seuraavan vuoden aikana.  Tuulipuiston rakentajat hankkivat puiston ja tuuliturbiinit lähinnä avaimet käteen -periaatteella. Tämä tarkoittaa turbiinitoimittajan keskeistä roolia tuulipuiston rakentamisvaiheessa.
– Windtek-hankkeen tehtävänä on muodostaa yritysryhmittymä, joka tarjoaa turbiinivalmistajalle palvelut aina satamasta pystytykseen ja käyttöönottoon asti. Tässä on alueen yrityksille mahdollisuus uuteen liiketoimintaan, kertoo projektipäällikkö Jarmo Viitala.

Porin Mäntyluodon M20-alue tarjoaa hyvän mahdollisuuden rakentaa alueelle yritysryhmittymän tarvitsemat toimitilat. Alueella on mahdollista suorittaa voimalaitosten osien vastaanottotarkastukset ja järjestää voimalaitosten osien varastointi- ja huoltotilat. Myös käyttö- ja huoltoliiketoiminta kasvaa sitä mukaa kun voimaloiden lukumäärä lisääntyy.
– Tuulivoimaloiden käytönaikaiset toiminnot tulevat näyttelemään entistä suurempaa roolia luotettavan toiminnan takaamiseksi. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan paikallisia korkean ammattitaidon omaavia osaajia, sanoo Viitala.

Windtek-hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä Porin alueen kunnat.

LISÄTIETOJA:

Jarmo Viitala

Projektipäällikkö

WINDTEK, tuulivoima
Puh. 044 710 5345
jarmo.viitala(a)prizz.fi

24.09.2015