Uusihoivalla lisää aikaa hoitotyöhön


UUSIHOIVA
on IT-alan konsultointiyritys Acando Oy:n Porin toimipisteessä kehitettävä tuote, joka tähtää hoitohenkilökunnan päivittäisten rutiinitehtävien helpottamiseen. Palvelulla säästetään aikaa varsinaiseen päätyöhön eli vanhustenhoitoon. Uusihoivapalvelu mahdollistaa asiakaskäyntien kirjaamisen älypuhelimen sovelluksella paikanpäältä.

- Viidessä Euroopan maassa toimivan yrityksen liiketoiminta Porissa perustuu hyvään  oimintaympäristöön. Hyvät verkostot eri toimijoihin ovat ensisijaisen tärkeitä. Living labin kautta olemme päässeet ketterästi mukaan ympäristöön, jossa voimme edelleen kehittää palveluitamme. Hyödynnämme testauksen tuloksena syntyvää aineistoa ja kokemusta markkinoinnissamme, kertoo Acando Oy:n myyntijohtaja Rami Juhela.

Meneillään olevalla tuotekehitysjaksolla Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen henkilökunta toimii Uusihoivan käyttäjinä.

- Tarve tällaiselle palvelulle on suuri, koska kotihoidon asiakkaiden määrä tulee kasvamaan entisestään ja aikaa hoitotyöhön tarvitaan enemmän, kertovat Uudenkoiviston kotihoidon esimies Kirsi Nikula ja ATK-tukihenkilö Raija Koskinen.

- Hoitohenkilöstön mukanaolo pilotoinnissa ja tuotekehityksessä on ollut äärimmäisen arvokasta. Uskomme Uusihoivalla olevan kysyntää sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Olemme tuomassa markkinoille palvelupohjaisen ratkaisun Uusihoivasta, jolloin myös pienemmät toimijat voivat hyödyntää sitä ilman isoja etupainotteisia investointeja, jatkaa Juhela.

Tuotekehitystyötä on toteutettu Prizztech Oy:n Living lab – käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hankkeessa, joka luo teknologiayrityksille mahdollisuuksia kehittää tuotteitaan ja palveluitaan käyttäjälähtöisesti vanhuspalveluihin, kertoo projektipäällikkö Niina Holappa.

Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR) ja Porin seudun kunnat.


Niina Holappa

Projektipäällikkö

HYVÄKSI-hanke
Puh. 044 710 5455
niina.holappa(a)prizz.fi

23.10.2013