Uusiutuvan energian investointeja Satakuntaan


SATAKUNNASSA
tuotetaan yli neljännes koko Suomen sähköstä ja se on edelläkävijä maa- ja merituulivoiman sekä aurinkoenergian tuotannossa. Satakunnassa on erittäin hyvät tuuliolosuhteet ja useita maa- ja merituulivoimahankkeita on suunnitteilla. Lisäksi Satakunnassa laaditaan vaihemaakuntakaavaa, jossa ensimmäisenä Suomessa  huomioidaan aurinkoenergian laajamittainen tuotanto.

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuki muuttuu Suomessa vuonna 2018 preemiopohjaiseksi, teknologianeutraaliksi tarjouskilpailumenettelyksi, jossa uusiutuvan energian hankkeet kisaavat keskenään kustannustehokkuudesta. Lisäksi innovatiivisilla uusiutuvan energian pilotointihankkeilla on mahdollisuus saada investointitukea. 

Tämän hankkeen päätavoitteena on edistää uusiutuvan energian tuotanto- tai investointitukihakuihin sopivia investointeja sekä pitkän tähtäimen hankkeita Satakuntaan. Tavoitteena on myös, että investoinneissa on hyvä kotimaisuus- ja satakuntalaisuusaste. Tämä edesauttaa Satakunnan yritysten työllisyyttä ja tuotekehitystä sekä uusiutuvan energian tuotannon yleistä hyväksyttävyyttä.

Hankeen päävaiheita ovat: Investointiaikeiden kartoittaminen ja tunnistus, Tukijärjestelmän muutoksen ja mahdollisuuksien seuranta ja analysointi, Yhteistyöneuvottelut teollisuuden ja hankkeiden kesken sekä Esisuunnitelmat ja verkostohankkeiden valmistelut.

Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä Porin alueen kunnat.

 

Lisätietoja:

Jarkko Vuorela

Head of department, energy technologies

Puh. 044 710 5331
jarkko.vuorela(a)prizz.fi