Uutta potkua merituulivoima-alalle

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti strategisen selvitystyön  merituulivoiman liiketoiminnan kehittämisestä. Selvitystyön toteuttaa Prizztech Oy.

Merituulivoima yhdistää meri-, ja energiateollista osaamista ja voi tarjota Suomelle merkittävän kasvualueen tulevaisuudessa. Kasvupotentiaalia on sekä kotimaan energiantuotantomarkkinoilla että cleantech–ratkaisujen viennissä. Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämän selvitystyön tarkoituksena on määrittää tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla Suomen merituulivoimaliiketoiminnan kasvua voidaan edistää. Toimenpiteet voivat liittyä Suomessa olevan alan osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen alan yrityksille. Selvityksen tavoitteena on myös määrittää, kuinka merituulivoimamarkkinat kehittyvät lähivuosina eri maissa huomioiden esimerkiksi taloudelliset ja poliittiset reunaehdot.


Tärkeä osa työtä ovat suomalaisten ja kansainvälisten yritysten haastattelut huippuosaamisen tunnistamiseksi ja vientimahdollisuuksien kartoittamiseksi. Yrityshaastattelut toteutetaan luottamuksellisesti. Strategisen selvitystyön laatii Prizztech Oy. TEM nimittää hankkeelle ohjausryhmän.

Prizztech Oy on perehtynyt merituulivoiman rakentamiseen usean vuoden ajan. Lisäksi vaasalainen kumppani Merinova Oy täydentää tuuliosaamisellaan selvitystä.
- Prizztech on ollut aktiivisena toimijana mukana käynnistämässä kansallisia merituulivoimaan liittyviä hankkeita. Merituulivoima-alalla on tunnistettu yrityksiä ja yritysryhmiä, joilla on halua kehittää toimialalle liiketoimintaa ja asiakokonaisuuden ympärille onkin nyt muodostunut Suomessa toimivien aktiivisten yritysten verkosto, kertoo projektipäällikkö Ari Sundelin.

Yhteistyössä alan yritysten kanssa on tehty mm. yksityiskohtaisempia teknisiä ja taloudellisia selvityksiä optimaalisten ratkaisujen löytämiseksi juuri Itämeren olosuhteisiin. Itämerellä käytettävät ratkaisut tulevat olemaan erilaisia kuin esimerkiksi vastaavat Pohjanmerellä tällä hetkellä käytössä olevat toteutusmallit.

- Tämä siksi, että Itämeri eroaa ominaisuuksiltaan, pohjan geologian, vesisyvyyden, tuuliolosuhteiden, aallokon, jääolosuhteiden yms. osalta Pohjanmerestä, kertoo Sundelin.  

Merituulivoimapuiston rakentamisesta julkaisimme viime vuonna raportin, joka löytyy osoitteesta www.prizz.fi/tuulivoima. Raportissa kuvataan merelle rakennettavan tuulivoimapuiston haasteita ja siinä avataan myös osaltaan niitä liiketoimintamahdollisuuksia, joita alan yrityksillä voi olla jatkossa Suomen lisäksi vientimarkkinoilla, sanoo Sundelin.

20.11.2013