Väitös: Kestomagneeteissa ajan myötä tapahtuvat häviöt hallittavissa

Väitöstyössään DI Minna Haavisto on tutkinut NdFeB-pohjaisten kestomagneettien pitkäaikaiskestävyyttä korotetuissa lämpötiloissa ja erilaisissa magneettikenttäolosuhteissa. Tämä tieto on arvokasta moottoreiden ja generaattorien suunnittelussa ja materiaalien valinnassa.
   
Kestomagneettien käyttö suurissa sähkökoneissa, kuten tuulivoimaloissa, junissa ja hisseissä, on yleistynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Syynä tähän on kestomagneettikoneiden parempi energiatehokkuus sekä pienempi koko. Moottorisovelluksissa kestomagneettien ominaisuuksien on kuitenkin säilyttävä muuttumattomana vuosikymmenien ajan.
- Oikeanlaisella magneettimateriaalivalinnalla voidaan varmistaa NdFeB-pohjaisten kestomagneettien pitkäaikaiskestävyys nykypäivän moottoreissa ja generaattoreissa, Haavisto toteaa.

NdFeB-pohjaisten magneettien lämpötilankestoa voidaan parantaa esimerkiksi seostamalla niihin harvinaista maametallia, dysprosiumia.  Tämä on kuitenkin kallista.
- Kun magneeteissa tapahtuvat, lämpöliikkeen aktivoimat, ajan myötä tapahtuvat magnetoitumahäviöt tunnetaan, voidaan kalliiden seosaineiden käyttö rajoittaa vain välttämättömiin tarpeisiin ja päästään eroon turhasta ”varman päälle”-mitoittamisesta, kertoo Haavisto.

Haaviston väitöstyö osoittaa, että magneettien pitkän aikavälin vuohäviöt voidaan arvioida vuosikymmenien päähän suhteellisen luotettavasti vain muutaman viikon altistusmittausten perusteella. Työssä on vertailtu erilaisia mittaustapoja ja todettu mittausmenetelmällä olevan vaikutusta tulosten käyttökelpoisuuteen.

Diplomi-insinööri Minna Haaviston Materiaalitekniikan alaan kuuluva väitöskirja “Studies on the time-dependent demagnetization of sintered NdFeB permanent magnets” (”Tutkimuksia sintrattujen NdFeB kestomagneettien aika-riippuvasta demagnetoitumisesta”) tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Teknillisten tieteiden tiedekunnassa perjantaina 22.11.2013 kello 12.00 alkaen Konetalon salissa K1702 (Korkeakoulunkatu 6, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat tohtori Jinfang Liu (Electron Energy Corporation, Yhdysvallat) ja tohtori Ilkka Aaltio (Aalto Yliopisto). Tilaisuutta valvoo professori Veli-Tapani Kuokkala TTY:n Materiaaliopin laitokselta.

Minna Haavisto (41) on kotoisin Ylöjärveltä, asuu nykyisin Porissa ja työskentelee asiantuntijana Prizztech Oy:n Magneettiteknologiakeskuksessa.
Minna Haavisto
Lisätietoja: Minna Haavisto, 044-7105339, minna.haavisto@prizz.fi

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa  http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3196-5


13.11.2013