VERKOSTON YRITYKSET JA TUTKIMUSLAITOKSET

YRITYKSET

Outotec Oy
Outotec Oy on selvittänyt mm. alkaliseen ja kiinteäoksidpolttokennoon liittyvien komponenttien materiaaleja tutkimuksien, kokeilujen, diplomitöiden jne. avulla. Yrityksessä on kehitetty uutta puhdasta vedyn tuotantomenetelmää, joka perustuu rikkihapon käsittelyn yhteydessä syntyvän sivutuotevedyn kehittämiseen hyötykäyttöön.

Kemira Chenmicals Oy
Finnish Chemicals Oy (FC) on ollut alusta asti mukana vedyn uusien sovellusten etsimisessä ja kokeiluissa. Äetsän Vetykylän eräs vahvuus on Kemiran pitkäaikainen kokemus sivutuotevedyn käytöstä Äetsässä. Kemiran yhdessä leppäkosken Sähkö Oy:n kanssa omistama FC Energia on mm. investoinut 30 MW:n tehoisen vedyllä toimivan lämpökeskuksen Äetsään. Yhtymällä on menossa Joutsenossa mittava CHP –hanke vedyn hyödyntämiseksi sekä sähkön että lämmön tuotantoon. Uutena hankkeena on vetykäyttöisen lämpökeskuksen korvaaminen uudella chp voimalaitoksella j asen yhteydessä kokeiltava MW luokan vetypolttokennovoimalaitos.

Gasum Oy
Gasum Oy on mukana hankkeessa edustamassa kaasunjakelun teknistä ja kaupallista osaamista. Gasum Oy on selvittänyt mm. vedyn ja maakaasun seosten käyttäytymistä erilaisissa sovelluksissa.
 
Leppäkosken Sähkö Oy
Leppäkosken Sähkö Oy on mukana hankkeessa edustamassa lämmön-, kaasun- ja sähkön tuotannon ja jakelun teknistä ja kaupallista osaamista. Konserni myös omistaa suurimman osan Äetsässä vetyä ja lämpöä toimittavasta FC Energia Oy:stä.

Neste Oil
Neste oli mukana edellisessä Äetsän vetyhankkeessa suunnittelemassa koetalo 1:tä pilottina pientalojen lämmitysratkaisuksi. Polttokenno- osaamista on edustanut sekä konserni suoraan että konserniin kuuluva Naps Systems Oy. Myöhemmin Naps System siirtyi yksinomaan aurinkoenergialiiketoimintaan.

Vexve Oy
Vexve  Oy on tullut mukaan hankkeeseen vuoden 2005 alusta. Yritys tekee vesi- ja kaasuputkistoihin liittyviä säätö- ja mittauslaitteita
 
Woikoski Oy
 Woikoski Oy on ollut mukana Äetsän hankkeissa alusta saakka. Woikoski Oy:llä on Kemiran kanssa sopimus vedyn myynnistä. Woikoski on jo alkanut suunnitella vetytankkausasemia tulevaa kulkuneuvojen polttokennokäyttöä enakoiden.

Wärtsilä Oy
Wärtsilä on tullut mukaan hankkeeseen Vetykylän selvitys –vaiheessa. Vetykylä tarjoaa yhteistyötä Wärtsilän kehittämän kiinteäoksidipolttokennon kokeilemisessa.

Pohjolan Voima
Kiinnostunut tuulivoiman varaamisesta vetynä.

TUTKIMUSLAITOKSET

Tampereen teknillinen yliopisto
Laitoksen erityiskiinnostus liittyy vetyseosten tutkimuksiin ja mallinnukseen. Vastuu Äetsän vetylaboratorion kehittämisestä on neuvottelujen alla.

VTT Prosessit
VTT:n vetyteknologian tutkimus on keskitetty Otaniemeen prosessitekniikan osastolle. Yhteistyö VTT:n ja Äetsän Vetykylän kesken on edelleen tiivistynyt.