VERTTI

Verkostojen merkitys korostuu yrittäjän arjessa, ne ovat tärkeitä jaksamisen ja kehittymisen kannalta. Säännöllisin väliajoin on myös hyvä peilata omia tavoitteita asiakkaiden, kilpailijoiden sekä muiden sidosryhmien näkökulmasta. VERTTI-hankkeen työpajoissa kokoonnutaan pienissä yritysryhmissä miettimään kehittymispolkuja ja hyödynnetään yrittäjäkollegan näkökulmat kehittämiseen.

VERTTI –hankkeessa kerätään yrityksistä pienryhmiä Minicamp -tapaamisiin, jossa yhdistyvät fasilitoidut kokonaisuudet, vertaisoppiminen ja koulutukselliset osiot. Yrittäjillä on paljon osaamista, josta on ryhmässä muille hyötyä kehittymisen kannalta, sen lisäksi tapaamisissa hyödynnetään eri asiantuntija-alustuksia ryhmässä tärkeiksi nähdyistä teemoista.

VERTTI - Verkostoista intoa ja palveluilla uudistumista on Hämeen ELY-keskuksen ESR-osarahoittama hanke, joka toteutetaan 1.3.2018-31.8.2020 Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Prizztech Oy:n yhteistyönä.

Marika Lähde

Projektipäällikkö

Puh. 044 710 5314
marika.lahde(a)prizz.fi