Vesi-Instituutti WANDER

Vesi-Instituutti WANDER on Prizztech Oy:n perustama tutkimus- ja kehittämisyksikkö, joka siirtyi osaksi Satakunnan ammattikorkeakoulua 1.9.2013. Löydät Vesi-Instituutin osoitteesta www.vesi-instituutti.fi