Vesi-Instituutti osaksi Satakunnan ammattikorkeakoulua

Siirron taustalla on Prizztech Oy:n ja SAMKin tiivistynyt yhteistyö tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta. Raumalla toimivan Vesi-Instituutin toimialana ovat vesi ja veden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien asiantuntijapalvelut. Toiminnan olennaisena osana on tieteellinen tutkimus.

- Prizztechin yhtenä keskeisenä tehtävänä on synnyttää Satakuntaan elinkeinoelämän kilpailukykyä edistäviä osaamiskeskittymiä. Vesi-Instituutin toiminta on löytänyt omat toimintamuotonsa ja SAMK tarjoaa tälle korkean osaamisen toiminnalle erinomaisen toimintaympäristön, sanoo Prizztechin toimitusjohtaja Risto Liljeroos.

- Satakunnan ammattikorkeakoulun näkökulmasta siirto laajentaa ja vahvistaa ammattikorkeakoulun osaamista erityisesti energia-, rakentamis- ja ympäristötekniikan alueilla, myös ulkopuolisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen hakumahdollisuudet laajenevat, toteaa SAMKin toimitusjohtaja Juha Kämäri.

Vesi-Instituutin siirto tapahtuu ns. liikkeenluovutuksena. Vesi-instituutti WANDERin nimi säilyy jatkossakin. Vesi-Instituutin kuusi työntekijää siirtyvät vanhoina työtekijöinä osaksi SAMKin Energia ja rakentaminen -osaamisaluetta. Vesi-Instituutin toiminta jatkuu sen nykyisissä tiloissa Teknologiatalo Sytyttimessä Raumalla. Prizztech ei siirron jälkeen jatka ko. alan kehittämis- ja tutkimustoimintaa, mutta tukee omalla toiminnallaan SAMKin alan toiminnan edistämistä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Juha Kämäri SAMK Oy, puh. 044 710 3003
toimitusjohtaja Risto Liljeroos, Prizztech Oy, puh. 044 710 5310
johtaja Martti Latva, Vesi-Instituutti WANDER, puh. 044 710 5370

14.08.2013