Vetyteknologia

 

Vetyteknologia on maailmalla voimakkaassa kasvussa. Sovelluksista keskeisimpiä ovat (vety)polttokennot alkaen pienistä telekommunikaation laitteista päätyen rakennusten, liikenteen ja koko yhteiskunnan infrastruktuurin päästöttömiin energiaratkaisuihin.

Prizztech Oy on tehnyt vetyteknologian selvityksiä ja kokeiluja verkostonsa kanssa 15 vuoden ajan. Mukana ovat olleet maamme johtavat, vetyteknologiasta kiinnostuneet yritykset ja tutkimuslaitokset. Nyt meneillään olevassa hankkeessa, Uusista polttokennosovelluksista liiketoimintaa, toteutetaan yritysten kanssa käytännön toimia vetykäyttöisten polttokennojärjestelmien tuotannon aloittamiseksi.

Lisätietoja:

Jarkko Vuorela

Head of department, energy technologies

Puh. 044 710 5331
jarkko.vuorela(a)prizz.fi