WINDTEK

WINDTEK - maatuulivoimapuistojen käyttö- ja huoltoliiketoiminnan sekä pystytyslogistiikkaratkaisuiden kehittäminen

Tällä hetkellä Suomessa maalle suunniteltujen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu tuulivoimateho on n. 7800 MW. Tämä tarkoittaa esim. 3 MW voimaloita yli 2600 kpl. Voimalamäärän toteuttamiseksi turbiinivalmistajat tarvitsevat yhteistyöyrityksiä ja osaajia myös Suomesta ja voimaloiden valmistuttua tarvitaan myös käyttö- ja huoltohenkilökuntaa. Hanke edistää erityyppisten yrityskonsortioiden syntyä ja tavoitteena on aktivoida yrityksiä tuulipuistorakentamisen eri vaiheiden työtehtäviin, erityisalueena logistiikka sekä käyttö- ja huoltoliiketoiminnan tarjoamat alihankintamahdollisuudet.

Julkaisuja:

Maatuulivoimarakentamisen liiketoimintamahdollisuudet (ISSUU-julkaisu ja pdf, 2016)
Tuulivoimaloiden huoltokäytännöt Saksassa (pdf, 2016)

Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä Porin alueen kunnat.

Lisätietoja:

Jarkko Vuorela

Head of department, energy technologies

Puh. 044 710 5331
jarkko.vuorela(a)prizz.fi