WINDTEK

WINDTEK - maatuulivoimapuistojen käyttö- ja huoltoliiketoiminnan sekä pystytys-logistiikkaratkaisuiden kehittäminen

Tällä hetkellä Suomessa maalle suunniteltujen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu tuulivoimateho on n. 8800 MW. Tämä tarkoittaa esim. 3 MW voimaloita yli 2900 kpl. Voimalamäärän toteuttamiseksi turbiinivalmistajat tarvitsevat yhteistyöyrityksiä ja osaajia Suomestakin ja voimaloiden valmistuttua tarvitaan myös käyttö- ja huoltohenkilökuntaa.

Hanke edistää erityyppisten yrityskonsortioiden syntyä ja tavoitteena on aktivoida yrityksiä tuulipuistorakentamisen eri vaiheiden työtehtäviin, erityisalueena logistiikka sekä käyttö- ja huoltoliiketoiminnan tarjoamat alihankintamahdollisuudet. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä Porin alueen kunnat.

Lisätietoja:

Jarmo Viitala

Projektipäällikkö

WINDTEK, tuulivoima
Puh. 044 710 5345
jarmo.viitala(a)prizz.fi

25.06.2015