Yhdistelmäinnovaatiot toimialojen välillä

Yhdistelmäinnovaatiot ovat toimialarajat ylittäviä, yritysten välisiä innovaatioyhteistyön muotoja. Esimerkkinä voidaan mainita startupit, jotka kehittävät isommille firmoille ratkaisuja yhteistyössä niiden kanssa.  

Yhdistelmäinnovaatiot-hankkeen tavoitteena on Satakunnan aluetalouden sisäisen vuorovaikutuksen lisääminen eri toimialojen välistä innovaatiotoimintaa aktivoimalla. Innovaatiotoimintaa lisätään erityisesti sellaisten toimialojen välillä, jotka eivät ole varsinaisessa liiketoiminnassaan toistensa kanssa tekemisissä. Hanke on kaikille yrityksille avoin, mutta suunnattu erityisesti teknologiateollisuuteen sidoksissa oleville ja suuryritysten alihankintaverkostossa toimiville pk-yrityksille. Tavoitteena on, että yritysten kilpailukyky kehittyy nykyisillä ja uusilla muodostuvilla markkina-alueilla, niiden globaali asema vahvistuu ja mahdollisuus selvitä käynnissä olevasta rakennemuutoksesta oleellisesti paranee.

Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella, kunnat ja yritykset.

Ota yhteyttä!

 

Mikko Kotiranta

Projektipäällikkö

Puh. 044 710 5451
mikko.kotiranta(a)prizz.fi

06.10.2015