Toimialojen väliset yhdistelmäinnovaatiot alueellisen kilpailukyvyn kehittämisessä

Hankkeen tavoitteena on uudistaa satakuntalaista teollisuutta lisäämällä aluetalouden sisäistä vuorovaikutusta ja aktivoimalla toimialojen välistä innovaatiotoimintaa. Innovaatiotoimintaa aktivoidaan erityisesti sellaisten toimialojen välillä, jotka eivät ole varsinaisessa liiketoiminnassaan toistensa kanssa tekemisissä. Toiminnan pääpaino on teollisuustoimialoissa ja esimerkiksi raskaan perusteollisuuden ympärille kasvanut huomattava palveluliiketoimintasektori on keskeistä kohderyhmää.

Hankkeessa kehitetään ja testataan yhdistelmäinnovaatioiden syntymisen mahdollistavia konsepteja (innovaatioalustat). Tavoitteena on soveltaa teollisuusympäristössä  mm. hackathon- ja innovation challenge -toimintamalleja, joilla yhdistetään startupien, PK-yritysten ja korkeakoulujen moderni osaaminen teollisuuden tarpeisiin. Konsepteilla tuodaan moderneja joukkoistamisen ja avoimen innovaatiotoiminnan menetelmiä satakuntalaisen teollisuuden käyttöön.

Hanke on avoin, mutta suunnattu erityisesti teknologiateollisuuteen sidoksissa oleville ja suuryritysten alihankintaverkostossa toimiville pk-yrityksille. Tavoitteena on, että yritysten kilpailukyky kehittyy nykyisillä ja uusilla muodostuvilla markkina-alueilla, niiden globaali asema vahvistuu ja mahdollisuus selvitä käynnissä olevasta rakennemuutoksesta paranee oleellisesti. Hankkeessa luodaan systemaattinen tapa poikkitieteellisten ja eri toimialojen välisten innovaatioiden edistämiseksi.

Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella,  kunnat ja yritykset.

Lisätietoja:

Mikko Kotiranta

Projektipäällikkö

Puh. 044 710 5451
mikko.kotiranta(a)prizz.fi