Yhteistyö ja hyvinvointiteknologian kehittäminen

HYVÄKSI – Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto yhdistää laaja-alaisesti käyttäjiä ja eri alojen ammattilaisia testaamaan ja kehittämään hyvinvointia edistävän teknologian tuotteita ja palveluita.

Hankkeessa Prizztech Oy tarjoaa yhteistyökumppaneineen mahdollisuuden osallistua hyvinvointiteknologian innovaatioiden testaukseen ja tuotekehitykseen. Teknologiatestaukset pohjautuvat Living lab -toimintaan, jossa aidot käyttäjät toimivat teknologian kehittäjinä omassa arjessaan.

Hyvinvointiteknologian testaus- ja tuotekehitysympäristönä toimii mm. Porin perusturvan yhteistoiminta-alue, jonka kanssa solmittu yhteistyösopimus mahdollistaa henkilökunnan osallistumisen teknologiatestauksiin työajalla. Toimintaan haetaan jatkuvasti mukaan uusia toimijoita.

Hankkeessa SAMK tunnistaa yhteistyökumppaniensa kanssa elämänlaatuun ja hyvinvointiin liittyviä kehittämistarpeita, havainnollistaa hyvinvointia edistävän teknologian hyödyntämismahdollisuuksia erilaisin teknologiademoin ja -pilotein sekä toteuttaa teknologiatutkimusta.

Prizztech ja SAMK ovat laatineet HYVÄKSI -toimintamallin eri tuotekehitysvaiheessa olevien hyvinvointiteknologian tuotteiden ja palveluiden käyttäjälähtöiselle kehittämiselle.