Yhteistyöstä potkua vesiliiketoimintaan

Yhteistyöstä potkua vesiliiketoimintaan – Lounais-Suomen vesiosaajat  verkostoituvat

Suomalaisen vesiosaamisen viennin suurimpia esteitä on toimijoiden pienuus ja hajanaisuus. Lounaisrannikolla tähän ongelmaan etsitään ratkaisua uudenlaisen yhteistyömallin avulla. Alueen tutkimusorganisaatiot ovat alkaneet järjestäytyä verkostoksi, jonka avulla vesialan yritykset voisivat helpommin löytää tarvitsemaansa tutkimusosaamista ja päästä mukaan EU:n rahoitusohjelmiin.

Maanantaina 5.5.2014 Pyhäjärvi-instituutti, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu järjestivät vesialalla toimiville ja vesialan ratkaisuja hyödyntäville yrityksille 'Yhteistyöllä vesiliiketoimintaa lounaisrannikolle' -tapahtuman, jossa jaettiin tietoa alueen vesiosaamisesta, Lounaisrannikkoyhteistyöstä sekä Tekesin ja EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista vesialan yrityksille.

– EU:n tutkimushankkeet soveltuvat hyvin yrityksen pitkän tähtäimen kehittämistyöhön. Operatiivisen toiminnan kannalta aikajänne on liian pitkä, kertoi kokemuksistaan Oy Separation Research Ab:n toimitusjohtaja Thomas Holmbom.

Vesiala kaipaa tulevaisuudessakin monipuolista osaamista.

– Vesialan koulutusta lounaisrannikolla halutaan jatkossa kehittää, ja yritysten toivotaan vaikuttavan koulutuksen sisältöön, toteaa Piia Leskinen Turun ammattikorkeakoulusta. Jatkossa opiskelijoita halutaan kannustaa mukaan vesialalle, ja yrityksiä rohkaistiin ottamaan opiskelijoita harjoitteluihin ja tekemään opinnäytetöitä.

Lounaisrannikkoyhteistyöllä (LOURA) Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin kaupungit haluavat lisätä koko alueen kilpailukykyä, houkuttelevuutta ja tunnettuutta. Vesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi lounaisrannikon potentiaalisista kasvualoista.

Tiedote loura.fi-uutissivustolla.
 
Yhteistyöllä vesiliiketoimintaa lounaisrannikolle –tilaisuuden ohjelma.
 
Yhteistyöllä vesiliiketoimintaa lounaisrannikolle –tilaisuuden esitykset.

08.05.2014