Yrittäjyys - uudet liiketoimintamahdollisuudet ympäristö- ja kiertotaloudessa

Metallialan ympäristö- ja kiertotalous (METYK) hankkeen 13.12.2016 Porin seminaarin teemana olivat yrittäjyys ja uudet liiketoimintamahdollisuudet. Seminaaria isännöi emeritusprofessori Olof Forsén Aalto-yliopiston Materiaalitekniikan laitokselta.

Seminaarin avannut toimitusjohtaja Risto Liljeroos Prizztech Oy:stä totesi metallien valmistuksen olevan Satakunnalle merkitykseltään erityisen tärkeää teollista toimintaa. Professori Rodrigo Serna esitteli Aalto-yliopiston sitoutumista alan t&k-toimintaan ja materiaalitekniikkaan liittyviä koulutusohjelmia. Uuden kiertotalouteen liittyvän liiketoiminnan syntyvaiheita omista näkökulmistaan esittelivät CTO Pekka Suominen Effmag Oy:stä  ja toimitusjohtaja Kenneth Ekman Crisolteq Oy:stä. Operatiivinen johtaja Olli Virtanen Oy Hacklin Ltd:stä esitteli logistiikan merkitystä kiertotalouden kilpailutekijänä. 

Iltapäivän osuudessa projektitutkijat kävivät läpi hankkeessa tehtävän soveltavan tutkimuksen edistymistä. Seminaarisarjaa leimannut teollisuuden ja tutkimuksen läheinen vuorovaikutus jatkui ja erilaisia uusia koejärjestelyjä ja muita yhteisiä toimenpiteitä suunniteltiin loppukeskustelun puitteissa aktiivisesti.

Seminaaritallenne on katsottavissa tästä tai osoitteessa www.avoinsatakunta.fi/live.

METYK-hankkeen seminaarisarjan päättää 28.2.2017 Metallifoorumi IV: Tulevaisuus - edelläkävijyys ympäristöliiketoiminnassa. Ilmoittaudu mukaan www.lyyti.in/metyk4.    

METYK-hankkeen toteuttaa Aalto yliopisto kumppaneinaan Akkuser Oy, Boliden Harjavalta Oy, CrisolteQ Oy, Jyväskylän Energia Oy, Kuusakoski Oy, Luvata Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Harjavallan kaupunki ja Porin kaupunki.

METYK-hanketta rahoittaa Tekesin INKA, Innovatiiviset kaupungit-ohjelma. Yhteistyössä mukana Prizztech Oy.

Lisätietoja:

Sami Leppimäki

Asiantuntija

Teknologiateollisuus
Puh. 044 710 5344
sami.leppimaki@prizz.fi

21.12.2016