Yrittäjyyskasvatuksen strategiatyö 2019-2022

 

Yrittäjyyskasvatuksen strategiatyö 2019-2022

Satakunnassa laaditaan kevään 2019 aikana yrittäjyyskasvatuksen strategia, jossa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet yrittäjyyskasvatustyöllemme vuosille 2019-2022 varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka. Satakunnan yrittäjyyskasvatuksen strategiatyö on ollut odotettu prosessi, koska edellinen strategia on laadittu vuosille 2010-2015. Tavoitteenamme on yhdistää eri toimijat tärkeän asian äärelle ja muodostaa yhteinen maakunnallinen tahtotila siitä, millaista yrittäjyyskasvatustyötä Satakunnassa tulisi toteuttaa 2019-2022. Kuinka lisäämme yritteliästä asennetta? Miten varmistamme, että lapset ja nuoret saavat opinpolkunsa varrella sellaisia tietoja ja taitoja, jotka auttavat heitä tulevaisuuden työelämässä? Millaista yhteistyötä tarvitsemme yrityselämän ja oppilaitosten välille? 

 

Strategiatyön vaiheet: 

 

1) Asiantuntijahaastattelut ja kyselyt 

Teemme parhaillaan eri toimijoille sekä opetuksen, että elinkeinoelämän puolelta haastatteluita. Asiantuntijahaastattelut ovat osa työpajojen valmistelutyötä. Lisäksi toteutamme kyselyn opettajille ja opiskelijoille yrittäjyyskasvatuksen toteutuksesta. 

 

2) Työpajat 

Haluamme osallistaa ja yhdistää käytännön toimijat ja kuulla mahdollisimman monen toimijan ajatuksia ja ideoita kehittämisen painopistealueista. Tulemme järjestämään neljä työpajaa eri seutukunnilla opetushenkilöstölle, elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajille. Viidennessä kokoavassa työpajassa kokoamme yhteen aiempien työpajojen ajatukset. Huomioittehan, että elinkeinoelämän, järjestöjen ja opetusalan edustajat ovat tervetulleita kaikkiin työpajoihin huolimatta kyseisen työpajan painopistealueesta. Strategiatyön yksi tavoite on verkottaa yrittäjyyskasvatuksen toimijat keskenään. 

 

Ilmoittautuminen työpajoihin: https://www.lyyti.in/yrittajyyskasvatuksen_strategia

 

Työpajojen aikataulu: 

11.3. klo 12-15 Pohjois-Satakunnan opetushenkilöstön työpaja. Paikka: Ravintola Face, Retro kokoustila, Torikatu 13, Kankaanpää. 

12.3. klo 12-15 Porin seudun opetushenkilöstön työpaja. Paikka: Ravintola Liisanpuisto, Katariina kabinetti, Liisankatu 20, Pori. 

14.3. klo 12-15 Rauman seudun opetushenkilöstön työpaja. Paikka: Kivikylän areena, perinnetila, Nortamonkatu 23, Rauma. 

3.4. klo 12-15 Elinkeinoelämän työpaja (painopisteenä koulu-yritysyhteistyö). Paikka: Ravintola Liisanpuisto, Katariina-kabinetti, Liisankatu 20, Pori. 

9.4. klo 9-12 Koontityöpaja. Ravintola Liisanpuisto, Katariina-kabinetti, Liisankatu 20, Pori.

 

3) Strategiatyön dokumentointi

Strategia toimii tulevaisuudessa työkaluna kunnille ja toimijoille yrittäjyyskasvatustyön kehittämiseen.

 

Strategiatyöprosessia koordinoi Prizztech. Satakuntaliitto on myäntänyt strategiatyölle AIKO-rahoituksen. 

 

Lisätietoja:

Jenni Rajahalme

Projektipäällikkö

Satakunnan YES-keskus
Puh. 040 720 5755
jenni.rajahalme(a)prizz.fi

Jari-Pekka Niemi

Palvelujohtaja, Yrityspalvelut

Puh. 044 710 5350
jari-pekka.niemi(a)prizz.fi