Yritysvaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arviointi peilaa kunnan päätöksentekoa

Yritystoiminnan kehittyminen ja menestyminen vaikuttavat myös kuntien menestykseen, koska yritykset tuottavat huomattavan osan kuntien verotuloista. Suurella osalla kuntien päätöksistä on vaikutuksia yrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin. Päätösten systemaattisella etukäteisarvioinnilla kunta voi edesauttaa yritysten menestymismahdollisuuksia kunnan alueella.

Prizztechin roolina on edistää kuntien ja yrittäjien välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Laadittu toimintamalli tehtiin osana Porin seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa (KOKO), osana sen Kumppanuus-teemaa.

Toimintamallin rakentamisessa Prizztech on tehnyt laajaa yhteistyötä kuntien viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, yrittäjien ja yrittäjäyhdistysten kanssa. Etukäteisarvioinnilla voidaan varmistaa tehtävien päätösten tukevan kunnan strategiatason tavoitteita. Mallin avulla voidaan myös kehittää päätöksentekoa läpinäkyvämmäksi, johdonmukaisemmaksi ja tasapuolisemmaksi.

Yritysvaikutusten arviointimenettelyn perusajatuksena on arvioida kunnallisten päätösten vaikutuksia yritystoimintaan etukäteen, jo ennen päätöksentekoa. Yritysvaikutusten arvioinnin tekee asian esittelijä ko. lautakunnassa käyttäen hyväksi laadittua arviointilomaketta.

Malli ei ole vielä kuitenkaan valmis työväline, vaan sen voi vakiintua käytännöksi vasta kun se on otettu käyttöön ja sitä on kehitetty omaan kuntaan sopivaksi, osaksi jokapäiväistä toimintaa. Siksi toivommekin, että mallia testataan ja hyödynnetään ja parannetaan tarpeen mukaan.

Kuntien päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi -käsikirja (pdf)


Yritysvaikutusten arviointilomakkeet:

Yritysvaikutusten arviointilomake

Yritysvaikutusten arviointilomake logopaikalla  Mikäli haluat lisätä oman kuntasi vaakunan, käytä logoversiota.


 

 

 

Pekka Virtanen

Yritysasiamies

Yrityspalvelut
Puh. 044 710 5453
pekka.virtanen(a)prizz.fi