Keski-Satakunnassa optimoitua terveydenhoitoa TOP100-projektissa


Sensoriteknologialla kehitetään Keski-Satakunnan terveyspalveluita

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on yhteistyössä Predicell Oy:n ja Prizztech Oy:n kanssa käynnistänyt TOP100-projektin, jossa asiakkaalle luovutetaan valittuja sensoreita hyvinvoinnin seurantaan, ja tieto analysoidaan Predicell Oy:n kehittämässä tekoälypalvelussa. Sensorit voivat olla puettava ja asiakkaan mukana kulkeva älykello sekä vuodesensori. TOP100-projekti toteutetaan osana Satakunta DigiHealth -hanketta.

Syntynyttä tietoa hyödynnetään Keski-Satakunnan terveydenhuollon tehostetussa kotikuntoutus- ja arviointitiimissä sekä alueen kotihoidossa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Asiakkaalle TOP100-palveluun liittyminen on vapaaehtoista.

- Meitä kiinnostaa, voidaanko käytetyillä sensoreilla saada lisäinformaatiota, mikä tavanomaisiin toimintamalleihimme ja havainnointitapoihimme verrattuna toisi lisähyötyä ja/tai apua asiakkaidemme hoitoon, toteaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän koti- ja laitoshoidon ylillääkäri Terhi Holmstöm.

- Olemme nöyrän kiitollisia Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän näkemyksellisyydestä ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja datalla ohjatusti. Menetelmä mahdollistaa palvelujen suunnittelun asiakaskeskeisesti ja mahdollistaa yksilölliset tarpeet parhaalla tavalla huomioivan hoidon ja palvelun ennakoiden, summaa Predicell Oy:n toimitusjohtaja Aki Kuivalainen.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä toimii Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien sekä Eurajoen ja Nakkilan kuntien alueella. Satakunta DigiHealth -hankkeen toteutuksesta vastaa Prizztechin lisäksi Tampereen yliopiston Porin yksikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sataedu ja WinNova. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR) ja alueen kunnat.