Meri- ja kalatalousrahasto Ely EU-Lippu

Hyljedetektoripaja


Hyljedetektoripaja-hankkeessa kehitetään välineitä ja/tai menetelmiä, joilla mahdollistetaan kalastustoiminnan jatkuminen hyljekannasta riippumatta. Tarkoitus on suunnitella ja rakentaa kalastajien tarpeisiin sopiva prototyyppi-ratkaisu, jonka avulla hylkeet pystyttäisiin tunnistamaan pyydysten läheltä ja mahdollisesti myös karkottamaan ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoa pyydyksille ja kenties myös itselleen.

Hyljedetektoripaja-hankkeessa kootaan monialainen Hyljeinnovaatioryhmä, joka valitsee tehtyjen selvitysten ja hackathon-tyyppisen innovaatiokilpailun pohjalta potentiaalisimman teknologisen ratkaisuehdotuksen hylkeiden havaitsemiseksi ja karkottamiseksi kalastajien pyydyksistä. Tavoitteena on kehittää välineitä ja menetelmiä, jotta kalastajat voisivat entistä paremmin harjoittaa tointaan rinnakkain hylkeiden kanssa. 

Valitun teknologiaratkaisuehdotuksen pohjalta kehitetään prototyyppi, jonka  toimivuus testataan aidoissa olosuhteissa yhdessä kalastajien kanssa.

Lisätietoja
Juha-Pekka Alanen
044 710 5366
juha-pekka.alanen@prizz.fi

Mari Antikainen
044 710 5362
mari.antikainen@prizz.fi