ESR Vipuvoimaa Ely Prizztech Sataedu Winnova Robocoast DIH

Talent Hub Robotics


Teknologiaosaajat yritysten uudistumisen ja kasvun mahdollistajina

Etsiikö yrityksesi uutta osaamista ja osaajia? Onko yrityksesi kasvun este osaajapula? Talent Hub Robotics –projekti tarjoaa yritykselle monipuolisia ratkaisuja rekrytointiin ja osaavaan työvoiman saatavuuteen liittyen. Projekti toteuttaa sekä itse että yhteistyökumppaniensa avulla rekrytointipilotteja, yrityslähtöisiä koulutuksia sekä auttaa kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä houkuttelussa ja asettautumispalveluiden kokoamisessa. Yritykset saavat tukea myös työyhteisön valmennuksen avulla, joka tukee kansainvälisen osaajan perehdyttämistä ja koko työyhteisöä.  

Projekti toimii linkkinä työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost –kokonaisuuden muihin palveluihin kuten kansainvälisten osaajien palkkauksen tukeen ja rekrytointikampanjoihin. ELY-keskuksen ja TE-toimiston tarjoamat Eures –palvelut ja yhteishankintakoulutukset linkittyvät projektiin ja tavoitteena onkin löytää uusia, yrityslähtöisiä keinoja kansainvälisten osaajien rekrytointiin, koulutukseen sekä yrityspalveluiden kehittämiseen. Projekti tekee myös kiinteää yhteistyötä henkilöstöpalveluyritysten kanssa.

Projektissa keskitytään erityisesti teknologiaosaajien rekrytointiin ja palvellaan Satakunnan kärkitoimialojen yrityksiä teollisuudessa sekä Robocoast-yritysklusterissa.

Rekrytointipalvelut ovat osa Robocoastin tarjoamia kehittämispalveluita. Kohderyhmänä ovat erityisesti teknologia- ja teollisuusyritykset joilla on tarvetta esimerkiksi teknologiaosaajille ja kansainvälisen liiketoiminnan osaajille. 

Talent Hub Robotics – Satakunta Region Offers Robotics, AI and Automation Career Opportunities in Smart Factories –ESR hanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittama. Projektia toteuttavat Prizztech, Sataedu ja WinNova.
 

Projektitiimin jäsenet

Pauliina Harrivaara, projektipäällikkö, Prizztech
Mari Heinilä-Päivömaa, Prizztech
Mari Ahvenjärvi, Sataedu
Petri Tyrkko, Satedu
Tiina Kallio, WinNova
Teijo Wahlman, WinNova
 

Lisätietoja

Essi Vanha-Viitakoski
asiantuntija
projektipäällikkö Talent Hub Robotics-projekti
044 710 5367

essi.vanha-viitakoski@prizz.fi

www.robocoast.eu/rekry