Maaseuturahasto Ely

Biokaasulaitosten ravinnekierron optimointi ja tehokas logistiikkaKuva: Gasum Oy

Satakunta lähialueineen on maatalouden ja elintarviketeollisuuden keskittymä, jossa kaasutalous on parhaillaan etenemässä vauhdilla. Satakunnassa toimii tällä hetkellä muutamia biokaasulaitoksia ja uusia on suunnitteilla. Biokaasulaitokset kokoavat suuren määrän (maatalous, elintarviketeollisuus, yhdyskunta) ravinteita mädätteeseen, joka on laitoskohtaisesti tasalaatuista ja analysoitua. Toisaalta peltojen ravinteiden tarve ja niiden tarvitsemien lannoitteiden koostumus vaihtelevat. 

Hankkeessa on ollut tarkoitus yhdistetään mädätteen ravinnesisältö ja peltojen ravinnetarve viljelykiertoon sekä peltojen ja biokaasulaitosten sijaintiin. Tavoitteena on ollut suunnitella biokaasumädätteiden järkevä, aluekohtainen ravinteiden kiertologistiikka. Hankkeessa keskitytään Porin, Säkylä ja Honkajoen laitosten lähialueisiin. 

Hanke on tuottanut raportin "Satakunnan biokaasulaitokset osana tehokasta ravinteiden kierrättämistä". Voit ladata raportin pdf-muodossa tästä. Hanke päättyy 30.9.2020. 

Hankkeen loppuseminaari "Biokaasulaitokset ravinnekierrätyksen moottorina" pidettiin webinaarina 21.9.2020. Tilaisuuden ohjelman ja materiaalit löydät täältä.
 

  • Yhteistyökumppanit
    Hanke on toteutettu yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutin kanssa.
     
  • Rahoittaja
    Hanketta rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.


Lisätietoja
Minna Haavisto
044 710 5363
minna.haavisto@prizz.fi