Biokaasulaitosten ravinnekierron optimointi ja tehokas logistiikkaKuva: Gasum Oy

Satakunta lähialueineen on maatalouden ja elintarviketeollisuuden keskittymä, jossa kaasutalous on parhaillaan etenemässä vauhdilla. Satakunnassa toimii tällä hetkellä muutamia biokaasulaitoksia ja uusia on suunnitteilla. Biokaasulaitokset kokoavat suuren määrän (maatalous, elintarviketeollisuus, yhdyskunta) ravinteita mädätteeseen, joka on laitoskohtaisesti tasalaatuista ja analysoitua. Toisaalta peltojen ravinteiden tarve ja niiden tarvitsemien lannoitteiden koostumus vaihtelevat. 

Hankkeessa yhdistetään mädätteen ravinnesisältö ja peltojen ravinnetarve viljely-kiertoon sekä peltojen ja biokaasulaitosten sijaintiin. Tavoitteena on suunnitella biokaasumädätteiden järkevä, aluekohtainen ravinteiden kiertologistiikka. Hankkeessa keskitytään Porin, Säkylä ja Honkajoen laitosten lähialueisiin. 

Hanke luo mahdollisuuksia uudelle, logistiikkaan ja ravinteisiin liittyvälle liiketoiminnalle maaseudulla. Kierrätettävien orgaanisten lannoitevalmisteiden pitää olla kilpailu-kykyisiä, jotta ne ovat potentiaalinen vaihtoehto markkinoilla oleville väkilannoitteille.

Oikein suunnitellun ravinteiden kiertologistiikan avulla sadot paranevat, alkutuotannon kannattavuus kasvaa ja vesistöjen ravinnekuorma kevenee.

  • Yhteistyökumppanit
    Hanke toteutetaan yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutin kanssa.
     
  • Rahoittaja
    Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.


Lisätietoja
Minna Haavisto
044 710 5363
minna.haavisto@prizz.fi


Maaseuturahasto Ely