EmpInno Monitor S3 Satakuntaliitto Interreg

EmpInno Monitor S3


Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoittamassa EmpInno Monitor S3 -hankkeessa kehitetään Itämeren alueen älykkäiden erikoistumisstrategioiden (RIS3) seurantajärjestelmiä. Hanke on jatkoa vuosina 2016-2019 menestyksellä toteutetulle EmpInno S3 -hankkeelle, jonka tulosten mukaan älykkään erikoistumisen strategioista vastaavien viranomaisten tulisi testata erilaisia lähestymistapoja seuratakseen RIS3-startegioita. EmpInno Monitor S3 toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Satakunnan innovaatiostrategiasta vastaavan viranomaistahon, eli Satakuntaliiton, kanssa. Hankkeessa vuonna 2020 kehitettävän ja pilotoitavan uuden seurantajärjestelmän avulla Satakunnassa on jatkossa mahdollista harjoittaa entistä tehokkaampaa alueellista innovaatiopolitiikkaa. 

Sähköinen yhteiskunta ennakointityö käynnistyi kesäkuussa 2020, lue lisää täältä.

Lisätietoja
Sami Leppimäki
044 710 5344
sami.leppimaki@prizz.fi