EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto

i9 Nine Elements of Innovation


Yritysten uudistuminen ja innovaatiokyvykkyys ovat avainasemassa elinvoiman kehittymisessä. Uudistumiselle luo painetta erityisesti digitalisaatiokehitys, joka muokkaa yritysten toimintaympäristöä: arvonluonnin periaatteet ja käytännöt muuttuvat, perinteiset toimialarajat hämärtyvät ja markkinoille tulee kokonaan uusia toimijoita. Vaikutukset ulottuvat yrityksiin kokoon, sijaintiin ja toimialaan katsomatta.

i9 – Nine Elements of Innovation -hankkeessa luodaan Satakuntaan liiketoiminnan kehitysympäristöä, joka tarjoaa yrityksille sytykkeitä innovaatiotoiminnan kiihdyttämiseen. Hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kokeilla mm. innovaatiokilpailujen ja -kiihdyttämöjen kaltaisia menetelmiä teknologisten ja toiminnallisten innovaatiovalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi valmistellaan osaajaresurssien tavoittamiseen tähtäävää yhteistyömallia alueen teollisuuden kanssa ja vahvistetaan vuorovaikutusta lisääviä verkostoja innovaatiotapahtumien avulla. Hankkeessa keskitytään teemoihin, joilla luodaan kilpailuetua yrityksille strategisesti merkityksellisillä liiketoiminnan alueilla ja tuetaan Satakunnan älykkään erikoistumisen tavoitteita.

 • Toteutusaika
  1.1.2019-31.12.2021
   
 • Yhteistyökumppanit
  Toteutuksesta vastaa Prizztech Oy yhteistyössä Satakunnan kauppakamarin kanssa.
   
 • Rahoittajat
  Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä alueen kunnat.

Tutustu aiempiin innovaatiokilpailuihin: http://lab.matchindustry.fi

Lisätietoja
Mikko Kotiranta
044 710 5451
mikko.kotiranta@prizz.fi