Satakuntaliitto Prizztech Pori

Porin lentokenttäalueen kehittäminenVuoden loppuun mennessä valmistuvan Porin lentokenttäalueen kehittämishankkeen osana työstetään elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijat yhteen tuovaa liiketoimintasuunnitelmaa. Korkia Consultingin ja WSP Finlandin laatiman suunnitelman taustaksi on koottu tietoa Porin lentokenttäalueen nykytilasta, alueen toimijoista sekä Satakunnan alueen elinkeinoelämän ja lentokentän välisistä synergiaeduista. Analyysissä tunnistettuja lentokenttäalueen luontaisia vahvuuksia, ja näkemyksiä alueen kehittämiseksi työstettiin yhdessä alueen keskeisten toimijoiden kanssa. Näkemyksiä on kuultu mm. Satakunnan kauppakamarilta, Satakuntaliitolta, Koulutuskeskus WinNovalta, Suomen ilmailuopistolta, Finavialta ja Porin kaupungin johdolta.

"Selvityksen aikataulu on ollut tiivis, mutta on ollut hienoa huomata miten samankaltaisia ajatuksia alueen toimijoilla on lentokenttäalueen kehittämistarpeista ja tarvittavista seuraavista askeleista. Kehitystyölle on selkeä tarve ja näin ollen tiivis aikataulukaan ei ole muotoutunut ongelmaksi", kertoo Siiri Somerkero korkia Consulting Oy:stä.

Hanketiedot

Porin lentokenttäalueen kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää Porin lentokentän toimintaedellytyksiä.  Porin lentokenttä on keskeinen tekijä toimivien lentoyhteyksien mahdollistajana Satakunnasta maailmalle. Porin lentokentällä on tärkeä rooli myös turvallisuuden kannalta, sillä sen yhteyteen on keskittynyt eri turvallisuusviranomaisten toimintaa, jonka toimintaedellytykset on kaikissa oloissa taattava. Lentokentän yhteydessä tapahtuvassa toiminnassa on paljon kehittämispotentiaalia ja alueen infrastruktuuri sekä viranomaisten ja yritysten yhteistyö luo pohjan esimerkiksi turvallisuuteen keskittyvälle innovaatiotoiminnalle.

  • Hankkeen toteutusaika
    1.6.2020 - 31.12.2020
  • Toteuttaja
    Prizztech Oy
  • Rahoittajat
    Satakuntaliitto ja kunnat.

Lisätietoja
Sami Leppimäki
044 710 5344
sami.leppimaki@prizz.fi