ESR Vipuvoimaa Ely

VERTTI-Verkostosta intoa ja palveluilla uudistumista
Verkostojen merkitys korostuu yrittäjän arjessa, ne ovat tärkeitä jaksamisen ja kehittymisen kannalta. Säännöllisin väliajoin on myös hyvä peilata omia tavoitteita asiakkaiden, kilpailijoiden sekä muiden sidosryhmien näkökulmasta. VERTTI-hankkeen työpajoissa kokoonnutaan pienissä yritysryhmissä miettimään kehittymispolkuja ja hyödynnetään yrittäjäkollegan näkökulmat kehittämiseen.

VERTTI –hankkeessa kerätään yrityksistä pienryhmiä Minicamp -tapaamisiin, jossa yhdistyvät fasilitoidut kokonaisuudet, vertaisoppiminen ja koulutukselliset osiot. Yrittäjillä on paljon osaamista, josta on ryhmässä muille hyötyä kehittymisen kannalta, sen lisäksi tapaamisissa hyödynnetään eri asiantuntija-alustuksia ryhmässä tärkeiksi nähdyistä teemoista.

 • Toteutusaika
  1.3.2018-31.8.2020
   
 • Yhteistyökumppanit
  Hanke toteutetaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Prizztech Oy:n yhteistyönä.
   
 • Rahoittaja
  Hämeen ELY-keskus ESR-osarahoituksella

Lisätietoja
Marika Lähde
044 710 5314
marika.lahde@prizz.fi