Kestävän kehityksen teollisuusvyöhykeKyky vastata taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen vaatimuksiin on teollisuuden kannalta keskeinen kilpailukykytekijä.

Kestävän kehityksen teollisuusvyöhyke -hankkeen tavoitteena on satakuntalaisen teollisuuden uusiutumisprosessin vauhdittaminen kestävän kehityksen asettamat taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset haasteet huomioiden. Uusiutumisprosessiin sulautetaan myös älykkään erikoistumisen ja ennakoivan rakennemuutoksen strategiat. Kestävän kehityksen eri osa-alueista, eli taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta, etsitään verkostomaisesti uusia innovaatioaihioita, yhteistyömuotoja ja toimintatapoja.

Teollisuusvyöhykkeen yritykset ovat yhteistyössä pk-yritysten ja korkeakoulujen kanssa luotujen uusien innovaatioiden ja toimintatapojen ensisijaisia hyödyntäjiä. Teollisuusvyöhykkeeseen liittyvä kasvava TKI-toiminta kattaa osa-alueita, kuten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, kiertotalous, raaka-aineiden käytön resurssitehokkuus, digitaaliset ratkaisut ja ennakoiva rakennemuutos. 

  • Rahoittaja
    Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella ja kunnat.

Tutustu hankkeen nettisivuihin

Lisätietoja
Sami Leppimäki
044 710 5344
sami.leppimaki@prizz.fi


EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto

Tarinoita Satakunnan teollisuusvyöhykkeeltä