BH-käyrän mittaus


BH-käyrän mittauksella saadaan kattava kuva materiaalin vasteesta ulkoiseen magneettikenttään suljetussa piirissä. BH-käyrästä saadaan selville mm. materiaalin remanenssi, koersitiivivoima, saturaatiomagnetoituma sekä permeabiliteetti tietyllä kentän arvolla.
 
Teemme BH-käyrän mittauksia hysteresisgraafilla, rengasmittauksina tai Epstein frame mittauksina riippuen materiaalista. Laitteistona käytämme AMH1050-50 hysteresigraafia (Walker Scientific), sähkömagneettia rauta-kobolttinavoilla, F10 integraattoria (Brockhaus Messtechnik), Model 450 gaussmetriä MNT-4E04-VH Hall-mittapäällä (Lakeshore), sekä 20-20M bipolaari-virtalähdettä (Kepco).