Korroosiotestaus


NdFeB-pohjaisten kestomagneettien korroosionkestoa testataan ns. HAST-testillä (Highly Accelerated Stress Test), jossa korrodoituminen saadaan tapahtumaan nopeutetusti korotetun lämpötilan ja paineistetun vesihöyryn avulla. Jo muutamien päivien altistusajoilla saadaan magneettien korroosioherkkyydestä tietoa, jonka perusteella voidaan arvioida niiden pitkän aikavälin korroosiokäyttäytymistä kosteissa ilmasto-olosuhteissa.

Tyypillisesti NdFeB magneettien HAST-testi tehdään 130ºC lämpötilassa ja 95 % suhteellisessa kosteudessa. Testin kestoa voidaan vaihdella muutamista vuorokausista aina viikkoihin.