Magneettikenttäskannaus


3D-skannerilla voidaan mitata magneettikenttä spatiaalisesti kolmessa ulottuvuudessa kappaleen ulkopuolella. Yhdellä mittauksella saadaan mitattua yksi kentän komponentti (X,Y tai Z). Yhdistämällä mittauksia voidaan laskea myös 3D-vektorikenttä tilavuudessa. Mittauksella saadaan arvokasta tietoa esimerkiksi anturisovelluksiin tai tuotekehitykseen. Mittaus paljastaa myös mahdolliset epähomogeenisuudet kestomagneetin magnetoinnissa. Skannaukseen käytämme Model 450 gaussmetriä pääosin MNA-1904-VH Hall-mittapäällä (Lakeshore).

Magneettikenttäskanneri