Sähkönjohtavuusmittaus


Tieto materiaalin sähkönjohtavuudesta on olennaista sähkömagnetiikan sovelluksissa. Magneettisissa laitteissa sähkönjohtavuus on hyvä tietää mm. materiaaleissa syntyvien pyörrevirtojen ennustamiseksi.

Suoritamme sähkönjohtavuusmittauksia käyttäen 20-20M bipolaari-virtalähdettä (Kepco) ja 34410A jännitemittaria (Agilent). Tarvittaessa sähkönjohtavuutta voidaan mitata myös lämpötilan funktiona.