Stabiilisuusmittaus


NdFeB magneettien pitkäaikaiskestävyyttä korotetuissa lämpötiloissa testataan altistamalla magneetteja halutuille lämpötiloille ja mittaamalla niiden jäännösmagnetoitumaa säännöllisin väliajoin. Tyypillisesti altistukset kestävät yhteensä muutamia viikkoja. Mittauspisteiden perustella voidaan muodostaa logaritmiset trendikäyrät ja pitkän aikavälin häviöt voidaan arvioida tämän avulla.