Simulointipalvelut
Asiantuntijapalvelut tarjoavat toimeksiantona numeerista laskentaa ja simulaatiopalveluita tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan tueksi.

  • Monifysikaaliset ilmiöt
  • Metallien ja teräsrakenteiden muodonmuutokset
  • Lämpölaskentaa, lämmönsiirtymisilmiöiden ja muodonmuutosten mallinnusta
  • Neste- ja kaasuvirtausten mallinnus
  • Numeerista analyysiä ja datan käsittelyä

 

Lisätietoja
Timo Santa-Nokki
044 710 5338
timo.santa-nokki@prizz.fi