T&K-palvelut

T&K-palvelut


Prizztech on mukana tukemassa satakuntalaisten yritysklustereiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa hankkeidensa kautta. Toiminta on jaettu kehittämisteemoihin, joita ovat automaatio ja robotiikka, hyvinvointiteknologia, bio- ja kiertotalous, energiaratkaisut, teknologiametallit sekä liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen.

Hanketoiminnan lisäksi Prizztech tarjoaa toimeksiantoina yritysten tutkimus- ja tuotekehitystyön tueksi simulointipalveluja sekä sähkömagneettisia mittauksia.