Global Eco – Circular Economy, Eco-Innovations, Sustainability

Global Eco on kansainvälinen Leader-yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on monistaa bio- ja kiertotalouteen liittyviä hyviä käytäntöjä hankkeeseen osallistuvien partnerien välillä sekä edistää kestävän liiketoiminnan syntyä maaseutualueilla. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuki hankkeelle on 90 %.

Hanke painottuu erityisesti toimijoiden – ruohonjuuritasolta kuntapäättäjiin – aktivointiin, osallistamiseen ja oman toiminnan kehittämiseen lisäämällä yhteistyötä niin yksittäisten kuntien sisällä kuin kansainvälisessä ympäristössä. Konkreettisten malliesimerkkien kautta tuodaan esille uusia mahdollisuuksia maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen painottuen erityisesti kestävään kehitykseen. Hankkeen aikana välitetään tietoa maakunta- ja kuntapäättäjille ja edistetään toimijoiden välistä yhteistyötä järjestämällä toimijoiden välisiä tapaamisia ja yhteisiä tapahtumia.

Alueellisesta näkökulmasta tavoitteena on nostaa Pohjois-Satakunnan imagoa vihreän talouden eko-innovatiivisena alueena (työnimi bioregion), jossa edistetään alueen toimijoiden omista lähtökohdista syntyviä aloitteita, omavaraisuutta ja vihreitä ratkaisuja, kuten lähellä tuotettua energiaa, lähiruokaa ja materiaalien alueellista kiertoa.

Prizztech Oy vastaa hankkeen toteuttamisesta Satakunnassa. Kansainvälisen yhteistyön koordinaattorina toimii Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry. Hankkeen partnerit edustavat Italian, Latvian, Portugalin ja Viron Leader-toimintaryhmiä. Partnerien välisen yhteistyön ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta on tarkoitus synnyttää kansainvälinen vihreän talouden ja eko-innovaatioiden jakamisverkosto, joka edistää vihreämmän Euroopan syntymistä.

1.-4.4.2019 Tutustumismatka Italiaan

Italian Folignon alueelle järjestetään benchmarking-matka 1.- 4.4.2019. Matkan aikana tutustutaan biodynaamiseen maanviljelykseen, alueen jätehuoltoon sekä bio- ja kiertotalouden yritysesimerkkeihin. Pohjois-Satakunnan maaseututoimijat ovat tervetulleita mukaan! Ohjelman järjestää hankepartneri GAL Valle Umbra e Sibillini. Matka on omakustanteinen. Kysy projektipäällikkö Tuula Raukolalta lisätietoja.


18.–19.9.2018 Kansainvälinen työpaja ja tutustuminen Pohjois-Satakunnan parhaisiin bio- ja kiertotalouskäytäntöihin
OHJELMA

SEMINAARIESITYKSET:

AD ELO Portugal

Biodynimic Farm in Spello Italy

Biogas and Nutrient Recycling Prizztech Finland

Circular Economy in Waste Management VUS Italy

City of Kankaanpää Finland

City Challenge "Biowaste management" Estonia

Cleantech ForEst Estonia

Global Eco Project Prizztech Finland

Growth by Recycling Honkajoki Finland

Hatu Yoga Manor Estonia

KB Auto Estonia

Lauhanvuori Region Geopark Finland

Nordic Herbs Finland

Peetri Toll Estonia

Valle Umbra e Sibillini Italy

Western-Harju Partnership Estonia

YRITYSVIERAILUT:

Honkajoki Circular Economy Model

Konto Karvia

Korsuretket Jämijärvi Finland

Municipality of Siikainen Finland

Purolomat Merikarvia Finland

Ravintorengas Finland

Veneskoski Finland

Wood Chip Plants Pomarkku Finland

LISÄTIEDOT:

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi