Global Eco – Circular Economy, Eco-Innovations, Sustainability

Global Eco on kansainvälinen Leader-yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on monistaa bio- ja kiertotalouteen liittyviä hyviä käytäntöjä hankkeeseen osallistuvien partnerien välillä sekä edistää kestävän liiketoiminnan syntyä maaseutualueilla. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuki hankkeelle on 90 %.

Hanke painottuu erityisesti toimijoiden – ruohonjuuritasolta kuntapäättäjiin – aktivointiin, osallistamiseen ja oman toiminnan kehittämiseen lisäämällä yhteistyötä niin yksittäisten kuntien sisällä kuin kansainvälisessä ympäristössä. Konkreettisten malliesimerkkien kautta tuodaan esille uusia mahdollisuuksia maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen painottuen erityisesti kestävään kehitykseen. Hankkeen aikana välitetään tietoa maakunta- ja kuntapäättäjille ja edistetään toimijoiden välistä yhteistyötä järjestämällä toimijoiden välisiä tapaamisia ja yhteisiä tapahtumia.

Alueellisesta näkökulmasta tavoitteena on nostaa Pohjois-Satakunnan imagoa vihreän talouden eko-innovatiivisena alueena (työnimi bioregion), jossa edistetään alueen toimijoiden omista lähtökohdista syntyviä aloitteita, omavaraisuutta ja vihreitä ratkaisuja, kuten lähellä tuotettua energiaa, lähiruokaa ja materiaalien alueellista kiertoa.

Prizztech Oy vastaa hankkeen toteuttamisesta Satakunnassa. Kansainvälisen yhteistyön koordinaattorina toimii Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry. Hankkeen partnerit edustavat Italian, Latvian, Portugalin ja Viron Leader-toimintaryhmiä. Partnerien välisen yhteistyön ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta on tarkoitus synnyttää kansainvälinen vihreän talouden ja eko-innovaatioiden jakamisverkosto, joka edistää vihreämmän Euroopan syntymistä.

Tapahtumat

Materiaalit

 

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi