EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto

Satakunnassa tapahtuu taukoamatta


Tapahtuma-ala on tällä hetkellä uuden edessä maailmanlaajuisesti. Koronapandemian johdosta perinteisten tapahtumien järjestäminen ei ole ollut mahdollista ja ala on kärsinyt pahasti. Prizztechin koordinoima Satakunnan tapahtumateollisuusklusteri-hanke tarjoaa nyt työkaluja uuteen vahvaan nousuun tapahtuma-alalla toimiville yrityksille.

Satakunnan tapahtumateollisuusklusteri eli Eventcoast sparraa ja tukee Satakunnan alueella tapahtumateollisuudessa ja sen parissa toimivia yrityksiä. Eventcoast toimii alan yritysten liiketoiminnan kehittämisen moottorina ja tapahtuma-alan äänitorvena. Mukana olevien yritysten yhteistyön kautta tapahtuma-ala tunnistetaan, alan yritykset kehittävät liiketoimintaansa ja uudistuvat Satakunnan alueella. Tapahtumaklusterin koulutuksiin ja verkostoon osallistuvat yritykset voivat toimia entistäkin tuottavammin, ympäristöystävällisemmin ja vastuullisemmin. 

Satakunnan tapahtumateollisuusklusteri on syksyllä 2021 alkanut kaksivuotinen hanke, jonka tuloksena Satakuntaan syntyy tunnettu tapahtumateollisuusklusteri, joka toimii yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden yhteisenä yhteistyö-, kehittämis- ja tiedonvaihtoalustana.  Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tulevat tapahtumat vuodelle 2023

  • Satakunnan tapahtumateollisuusklusterin strategia 2030 Prizztechin Satakunnan tapahtumateollisuusklusteri tekee parhaillaan tapahtuma-alan strategiaa Sahlsted & Kuusisto-konsulttiyrityksen avustuksella, minkä tavoitteena on kehittää tapahtumateollisuutta ja sen toimintaedellytyksiä maakunnassamme. Strategian alueena on koko Satakunta. Strategiassa työstetään mm. miten tapahtuma-alaa kehitetään, miten lisätä maakunnan veto- ja pitovoimaa tapahtumien avulla, kartoitetaan mitkä ovat tapahtuma-alan kasvun pullonkauloja sekä luodaan suuntaviivoja tulevaisuuden tapahtumateollisuudelle Satakunnassa. Strategiatyössä haluamme ottaa huomioon myöskin tulevaisuuden työntekijät ja osaamistarpeet

Mitä hankkeessa on tapahtunut aiemmin?

Kiinnostaako sinua tietää, mitä hankkeessamme on tapahtunut aiemmin. Lue alla olevan linkin kautta, minkälaisia tapahtumia ja tilaisuuksia Satakunnan tapahtumateollisuusklusterissa on järjestetty.

Menneet tapahtumat

Postituslistalle?

Haluatko saada Satakunnan tapahtumateollisuusklusterilta sähköpostiisi tietoa, kun tapahtuu? Jätä yhteystietosi tämän linkin kautta: JÄTÄ YHTEYSTIETOSI


Asiantuntijat

Mari Antikainen

Kehittämispäällikkö