YES SATAKUNTA JA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2023-2025


YES Satakunta

Seuraa YES Satakuntaa InstagramissaFacebookissa ja LinkedIn:issä!

YES Satakunta on koordinoinut yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä yli kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana on mm. luotu kolme maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, toteutettu Yrityskylä Satakunnassa, suunniteltu yhdessä opettajien kanssa uusia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, kehitetty koulu-yritys-yhteistyötä sekä toteutettu kymmeniä erilaisia yrittäjyystapahtumia. Tarjoamme tukea, palveluita ja resursseja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen kunnille, oppilaitoksille ja muille toimijoille. 

Vuosittain palveluissa on mukana yli 2500 lasta ja nuorta sekä yli 500 opettajaa ja sidosryhmien edustajaa. YES Satakunta on osa valtakunnallista yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoista koostuvaa YES-verkostoa.

Alempaa voit lukea lisää mm. ajankohtaisista teemoista, palveluistamme sekä tutustua uuteen yrittäjyyskasvatuksen strategiaan ja yrittäjyyskasvatuksen työkaluihin. Jos haluat tietää jostakin aiheesta tai palvelusta lisää, olethan yhteydessä!

Lisätietoja
Ronja Niemi
040 417 5333
ronja.niemi@prizz.fi

 

Ajankohtaista

Satakunnassa tehtävän yrittäjyyskasvatustyön tueksi rakennetaan yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen verkosto, joka tukee yrittäjyyskasvatustoimintaa kaikilla koulutusasteilla. 

Aktiivinen ja osallistuva verkosto mahdollistaa ja edistää yrittäjyyskasvatustyön tekemistä. Verkosto jakaa osaamistaan, yhdistää toimijoita sekä ylläpitää ja vahvistaa hyviä käytänteitä. Verkoston tehtävänä on myös seurata yrittäjyyskasvatustyön toteutumista koko Satakunnan alueella. Toimintaa suunnitellaan, mitataan ja arvioidaan säännöllisesti yhdessä. Näin jokainen satakuntalainen lapsi ja nuori voi löytää omat vahvuutensa, kehittää osaamistaan sekä löytää oman paikkansa tulevaisuuden työelämässä.

Kunta, organisaatio tai oppilaitos valitsee verkostoon enintään kolme edustaja, joista yksi toimii yhteyshenkilönä verkoston toimintaan sekä toimii strategian maakunnallisen arvioinnin yhteyshenkilönä. Verkosto tapaa kaksi kertaa vuodessa (tammikuu ja elo-syyskuu). 

 

Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi: 

Kuntien elinvoimaisuuden edistäminen/uuden yrittäjyyden synnyttäminen 

  • Asiantuntijapalvelu kuntakohtaisten toimintasuunnitelmien laadintaan ja kehittämiseen 

Valmennukset:

  • Kohderyhminä: opetushenkilöstö, opiskelijat, yritykset/yrittäjäjärjestöt 
  • Sisältöinä mm. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka, koulu-yritysyhteistyön rakentaminen, yrittäjämäinen oppilaitos, yrittäjyyskasvatustyön johtaminen, tulevaisuuden työelämä -infot ja yritteliäs kunta 

Yrittäjyyskasvatustyön kehittäminen 

  • Tuki- ja sparrauspalvelu oppilaitoksille
  • Toimintamalleja ja menetelmiä 
  • Verkoston rakentaminen
  • Koulu-yritysyhteistyön kehittäminen 

MATERIAALEJA JA APUA TOTEUTUKSEEN


Tutustu yrittäjyyskasvatustoimijoihin:

4H-järjestön yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli tunnetaan nimellä ”Kolme askelta työelämään”. Sen avaintuotteita ovat 6–12-vuotiaille suunnattu 4H-kerho ja 13–28-vuotiaille suunnatut 4H-akatemia, 4H-työpaikka ja 4H-yritys.

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. 

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden neuvonta- ja ohjauspiste, josta saa maksutonta apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa.

YES-verkosto on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto, joka yhdistää eri toimijat rakentamaan vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta. YES Satakunta on osa valtakunnallista YES-verkostoa. 

 

YES-verkoston materiaaleja hyödynnettäväksi:

JEKKUsta löytyy oppitunneilla hyödynnettävää materiaalia opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen, kehittämiseen ja sanoittamiseen. Tehtävien aiheina ovat itsetuntemus, verkosto-osaaminen, yrittäjyysosaaminen ja projektiosaaminen. JEKKU-ryhmä toimii Emill-sovelluksessa, jonka voit ladata sovelluskaupasta tai käyttää selaimella osoitteessa app.emill.fi. Tarkemmat kirjautumisohjeet täällä.

Mun juttu on yläkoulujen opetukseen suunnattu digityökalu, jonka avulla oppilaat voivat kehittää laaja-alaista osaamistaan, tunneosaamistaan ja muutoskyvykkyyttään. Mun juttu -digityökalun avulla oppilaat pääsevät kartoittamaan osaamistaan ja hahmottamaan itseään oppijana. 

Malleja yrittäjyyskasvatuksen toteuksiin -katalogi sisältää 17 testattua ja hyväksi havaittua yrittäjyyskasvatuksen ja työelämäyhteistyön mallia ja ohjeita niiden toteuttamiseen. 

Vaikuttavaa! Opas oppilaitosten ja työelämän väliseen yhteistyöhön antaa vinkkejä mm. työelämäyhteistyön käynnistämiseen ja antaa työkaluja sen tueksi. Opas suunnattu etenkin oppilaitoksille ja opettajille. 

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! YES-kuntakäsikirja on suunnattu kunnan päätöksen tekijöille erityisesti kuntien virkamiehille, luottamushenkilöille ja muille kunnan kehittämisessä mukana oleville. YES-kuntakäsikirja auttaa rakentamaan kunnan elinvoimaisuutta tukevaa yrittäjyyskasvatusta ja auttaa ottamaan yritäjyyskasvatuksen huomioon kunnan päätöksenteossa. 

Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas antaa työkalut yrittäjyyskasvatustiimin rakentamiseen ja toimivaan yhteistyöhön. 

YES-pakka on laadittu oppilaitoksille ja kunnan toimijoille yrittäjämäisen ekosysteemin rakentamisen avuksi. YES-pakkaa voidaan käyttää esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyössä. YES-pakkaa käytetään pelillisesti ja siinä voidaan ottaa kantaa neljään eri teemaan: verkosto-osaamiseen, yrittäjämäiseen osaamiseen, yrittäjämäiseen toimintakulttuuriin ja johtamiseen.