Yrittäjyyden edistäminen -YES Satakunta

YES SATAKUNTA JA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2023-2025


Ajankohtaista

Järjestämme 1.12. klo 8.30-12.00 uuden Satakunnan yrittäjyyskasvatusstrategian julkistustilaisuuden, jossa kuulemme mielenkiintoisia puheenvuoroja yrittäjyyskasvatuksesta Satakunnassa. Keynote- puhujana Ilkka Halava! Tilaisuus on maksuton ja kaikille aiheesta kiinnostuneille avoin. 

Ilmoittaudu mukaan tästä!

 

YES Satakunta

YES Satakunta on koordinoinut yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä yli kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana on mm. luotu kolme maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, toteutettu Yrityskylä Satakunnassa, suunniteltu yhdessä opettajien kanssa uusia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, kehitetty koulu-yritys-yhteistyötä sekä toteutettu kymmeniä erilaisia yrittäjyystapahtumia.

Palvelumme kunnille ja oppilaitoksille: 

Kuntien elinvoimaisuuden edistäminen/uuden yrittäjyyden synnyttäminen 

  • Asiantuntijapalvelu kuntakohtaisten toimintasuunnitelmien laadintaan ja kehittämiseen 

Valmennukset:

  • Kohderyhminä: opetushenkilöstö, opiskelijat ja yritykset/yrittäjäjärjestöt 
  • Sisällöt mm. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka, koulu-yritysyhteistyön rakentaminen, yrittäjämäinen oppilaitos, yrittäjyyskasvatustyön johtaminen, tulevaisuuden työelämä -infot ja yritteliäs kunta 

Yrittäjyyskasvatustyön kehittäminen 

  • Tuki- ja sparrauspalvelu oppilaitoksille
  • Toimintamalleja ja menetelmiä 
  • Verkoston rakentaminen
  • Koulu-yritysyhteistyön kehittäminen 

Vuosittain palveluissa on mukana yli 2500 lasta ja nuorta sekä 500 opettajaa. YES Satakunta on osa valtakunnallista yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoista koostuvaa YES-verkostoa www.yesverkosto.fi 

MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2023-2025


Lataa tästä yrittäjyyskasvatuksen strategia PDF-muodossa

Vuosien 2023-2025 Satakunnan yrittäjyyskasvatusstrategian visio on 'Tartu ja toteuta - Yrittäjyyskasvatuksella osaava ja elinvoimainen Satakunta'. 

Satakunnassa tapahtuvan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on luoda elinvoimainen maakunta, joka tukee osaamisen kehittymistä ja houkuttelee opinnoista valmistuneita.

Yrittäjyyskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ja nuorten itsetunnon kehittymistä sekä itsensä johtamisen ja oppimaan oppimisen taitoja, jotta heillä on riittävät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee luoda kehitystä ja osaamista tukeva polku, jonka jokaisella askeleella on merkitystä.

Satakunnassa tehtävän yrittäjyyskasvatustyön tueksi rakennetaan yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen verkosto, joka tukee yrittäjyyskasvatustoimintaa kaikilla koulutusasteilla. Verkostossa jokainen toimija tunnistaa roolinsa ja edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista. Monipuoliset menetelmät sekä laajan osaajajoukon tekemä yhteistyö takaavat onnistuneen yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen. Toimiva yrittäjyyskasvatus perustuu luottamukseen sekä systemaattisesti toimivaan verkostoon.

Strategian tavoitteena on tiivistää oppilaitosten yhteistyötä työelämän ja yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa. Myös lasten ja nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaan yrittäjämäiseen toimintaan lisätään tukea ja innostusta.

Strategian kolmepainopistettä ovat:

  • Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa
  • Satakunnan yrittäjyyskasvatusverkoston rakentaminen ja kehittäminen
  • Suunnitelmallinen yrittäjyyskasvatustyö toteutuu koko Satakunnassa

Yrittäjyyskasvatuksen osaamispolun tavoitteiksi nostettiin itsensä johtaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen, vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, verkosto-osaaminen sekä työelämä- ja projektiosaaminen. Strategiasta löytyy myös erikseen osaamistavoitteet ja kuvaukset yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista eri koulutusasteilla aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle asti. Erityisesti esille nousevat mm. myös uteliaisuus, rohkeus, kansainvälinen osaaminen sekä omatoimisuus ja aloitteellisuus.

Strategiatyön tausta ja toteutus

Nykyinen strategia on Satakunnan kolmas yrittäjyyskasvatuksen strategia. Strategiatyö toteutettiin kevään 2023 aikana Prizztechin yrittäjyyskasvatuspalvelun YES Satakunnan toimesta ja prosessin fasilitoinnista vastasi Educraftor. Strategiatyön aikana toteutettiin kuusi työpajaa, ja niiden aikana osallistettiin eri toimijoita eri sidosryhmistä koko maakunnan laajuudelta. Osallistujina oli 55 opettajaa, kuntajohdon edustajaa, järjestötoimijaa ja elinkeinoelämän edustajaa. Edustajia oli 14 eri kunnasta. Strategiatyö sai rahoituksen Satakuntaliitosta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) - määrärahasta.

Strategian visuaalisesta ilmeestä vastasi Anne Hakala (Ad4na Design).

MATERIAALEJA JA APUA TOTEUTUKSEEN


4H-järjestön yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli tunnetaan nimellä ”Kolme askelta työelämään”. Sen avaintuotteita ovat 6–12-vuotiaille suunnattu 4H-kerho ja 13–28-vuotiaille suunnatut 4H-akatemia, 4H-työpaikka ja 4H-yritys. Lisätietoja: www.4h.fi

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. 

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden neuvonta- ja ohjauspiste, josta saa maksutonta apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa.

JEKKUsta löytyy oppitunneilla hyödynnettävää materiaalia opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen, kehittämiseen ja sanoittamiseen.

YES Satakunta, Prizztech yhdistää eri toimijat rakentamaan vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta. YES tarjoaa tukea ja työkaluja Prizztechin asiakaskunnille ja oppilaitoksille yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen.

Lisätietoja:
Ronja Niemi
040 417 5333
ronja.niemi@prizz.fi