Hankkeissa tuotetut julkaisut

Automaatio ja robotiikka

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Tekoälyn työkalut - AI Roundtable -hankkeen loppuraportti |    2023

Tekoälystä Satakunnan Menestystekijä – ohjeita tekoälyä hankkivalle yritykselle |    2020

Futurice Oy:n selvitys Robocoast-liittouman kompetensseista |    2020

Bio ja kiertotalous

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Puhdistamolietepohjaisen kierrätysravinteen modifiointi laadukkaaksi lannoitetuotteeksi |    2023

Satakunnan biokaasulaitokset osana tehokasta ravinteiden kierrätystä |    Prizztech ja Pyhäjärvi-instituutti 2020

Koekenttärakentaminen valimoteollisuuden sivuvirroista (raportti) |    Prizztech 2020

Koerakenne tuhkarakeet - tulosraportti |    Ecolan 2020

Kestävän kehityksen kartoituspalvelu - palvelun sisällön kuvaus |    Prizztech 2020

Global Eco - Best Practices |    Prizztech 2020

Puhdistamolieteselvitys |    Prizztech 2019

NdFeB magneettien kierrätysdemonstraatio (raportti) |    Prizztech 2019

Peittoo 2025 - Vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin (raportti) |    Ramboll 2013

Energiaratkaisut

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Hukkalämpöopas yrityksille |    2023

Satakunnan hukkalämpöjen hyödyntämisen tiekartta 2030 |    2023

Esiselvitys teollisen hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudesta Kokemäen kaukolämpöverkossa |    2023

Kupariteollisuuspuiston hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa |    2022

Selvitys hukkalämmön hyödyntämisestä kylmän tuottamisessa |    2022

Methanation plant – Meri-Pori |    2021

Aurinkoenergiasuunnitelma Harjavallan Suurteollisuuspuistoon |    2020

Teknologiaselvitys - Hukkalämmöstä hyötyenergiaa |    Raportti Prizztech Oy, selvityksen tekjiät: Solved, Boyard, Avanto Ventures 2020

Satakunnan kaasutaloussuunnitelma 2025 |    2019

Kupariteollisuuspuiston aurinkovoimalaselvitys |    2018

Porin seudun kaasutaloussuunnitelma 2020 |    2016

Porin seudun kaasutaloussuunnitelma 2020 |    2016

Maatuulivoimarakentamisen liiketoimintamahdollisuudet |    2016

Tuulivoimaloiden huoltokäytännöt Saksassa |    2016

LNG:hen siirtyvän teollisen toimijan investoinnit: Case 2, toimitus nesteenä |    2015

LNG:hen siirtyvän teollisen toimijan investoinnit: Case 1, toimitus kaasuna |    2015

Merituulivoima-rakentamisen markkinapotentiaali pohjoisen Itämeren alueella |    2015

Mäntyluoto-Tahkoluoto-alueen soveltuvuus merituulivoimarakentamisen keskittymäksi |    2014

Miten tulla ydinvoimaalan alihankkijaksi? -opaskirja |    2013

Strateginen selvitys Suomen merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseksi |    2013

Merituulipuiston rakentaminen-raportti |    2012

Hyvinvointiteknologia

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Osallistaminen on HYVÄKSI - Kokemuksia ja näkemyksiä monialaisen teknologiakehityksen ja tiedonsiirron arjesta HYVÄKSI-hankkeessa |    2018

Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

SOTE-yritysten palveluverkostoselvitys |    2019

Honkaluodon ja VT 8 välinen yhteys, esiselvitys

Pori - VT 8 Honkaluoto, liikennevirran ja läpiajoliikenteen mittaus ja analysointi

Varavoimaselvitys Turvallisuuskulttuuri ja teknologia

Kyberharjoituksen eteneminen

Turvallisuusjohtaminen ja digi, teollisuus monitoimijaympäristö kriisitilanne

Teknologiametallit

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Sähköautojen moottorien purku ja kierrätys |    2023

Harjavallan Suurteollisuuspuiston vetovoimasuunnitelma |    2023

Teknologiametallien kierrätyksen toimintaympäristö Satakunnassa |    2023

Kriittisten kierrätysmetallien koetehdaskonsepti -hankkeessa tuotetut esitysmateriaalit |    2023

Kestävämpiä metallijalostuksen prosesseja saostuskemikaalia vaihtamalla |    2022

Vanadiinilaitoksella syntyvän sakan hyötykäyttömahdollisuudet |    2022

Pienakkujen kierrätysselvitys |    2022

Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusterin kasvun tiekartta |    2021

Estimation on business potential of recycled NdFeB magnets |    2021

Kuparipitoisten jätehappojen käsittelykokeilu |    2021

SER ja sen kierrättämismahdollisuudet Satakunnassa |    2020

Sähköautot ja Satakunnan teknologiametalliklusteri |    2020

Tuuligeneraattorin purkupilotti |    2020

NdFeB magneettien kierrättämisdemonstraatio |    2019

Sata Industry - Tarinoita Satakunnan teollisuusvyöhykkeeltä |    2019

Teknologiametalliklusteri-esite |    2019

Sata Industry -esite |    2018