Teknologiaa käyttäjien ehdoilla


Hyvinvointiteknologian toimiala tulee kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi. Tähän johtavat perinteisten hyvinvointi- ja terveysteknologioiden kehittymisen rinnalla uusien teknologioiden, kuten robotiikan, virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden, pelillisyyden ja tekoälyn sekä datan entistä parempi hyödyntäminen osana terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita. 

Hyvinvointiteknologiaklusterissa toteutettava laaja-alainen ja moniammatillinen yhteistyö edistää uusien, tarvelähtöisten teknologiainnovaatioiden kehittämistä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Teknologiaa kehitetään yhdessä alan yritysten kanssa pilotoimalla uusia tuote- ja palveluinnovaatioita. Kehittämistyötä tehdään asiakkaita ja henkilöstöä aidosti osallistaen ja kuunnellen. 

Digi- ja teknologiapalveluiden hyödyntämisen tarkoituksena on parantaa palveluiden saavutettavuutta, laatua ja asiakaskokemusta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Teknologian hyödyntämisellä lisätään myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannustehokkuutta. 

Prizztech Oy on toteuttanut hyvinvointiteknologian käyttäjälähtöiseen kehittämiseen liittyvää Living lab -toimintaa vuodesta 2009 lähtien. Vuosien aikana hyvinvointiteknologiateeman ympärille on muodostunut laaja toimijaklusteri, joka sisältää mm. teknologiayrityksiä, sosiaali- ja terveysalan julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita, yliopistoja, ammattikorkeakouluja sekä toisen asteen oppilaitoksia. Lisäksi klusteriin kuuluu alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia ja verkostoja. 


Asiantuntijat

Niina Holappa

Projektipäällikkö

Jari-Pekka Niemi

Johtaja, yrityspalvelut

Materiaalit

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Osallistaminen on HYVÄKSI - Kokemuksia ja näkemyksiä monialaisen teknologiakehityksen ja tiedonsiirron arjesta HYVÄKSI-hankkeessa |    2018