Hyvinvointiteknologia

Teknologiaa käyttäjien ehdoilla


Hyvinvointiteknologian toimiala tulee kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi. Tähän johtavat perinteisten hyvinvointi- ja terveysteknologioiden kehittymisen rinnalla uusien teknologioiden, kuten robotiikan, virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden, pelillisyyden ja tekoälyn sekä datan entistä parempi hyödyntäminen osana terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita. 

Hyvinvointiteknologiaklusterissa toteutettava laaja-alainen ja moniammatillinen yhteistyö edistää uusien, tarvelähtöisten teknologiainnovaatioiden kehittämistä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Teknologiaa kehitetään yhdessä alan yritysten kanssa pilotoimalla uusia tuote- ja palveluinnovaatioita. Kehittämistyötä tehdään asiakkaita ja henkilöstöä aidosti osallistaen ja kuunnellen. 

Digi- ja teknologiapalveluiden hyödyntämisen tarkoituksena on parantaa palveluiden saavutettavuutta, laatua ja asiakaskokemusta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Teknologian hyödyntämisellä lisätään myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannustehokkuutta. 

Prizztech Oy on toteuttanut hyvinvointiteknologian käyttäjälähtöiseen kehittämiseen liittyvää Living lab -toimintaa vuodesta 2009 lähtien. Vuosien aikana hyvinvointiteknologiateeman ympärille on muodostunut laaja toimijaklusteri, joka sisältää mm. teknologiayrityksiä, sosiaali- ja terveysalan julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita, yliopistoja, ammattikorkeakouluja sekä toisen asteen oppilaitoksia. Lisäksi klusteriin kuuluu alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia ja verkostoja. 


Asiantuntijat

Projektipäällikkö

Palvelujohtaja

Materiaalit

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Osallistaminen on HYVÄKSI - Kokemuksia ja näkemyksiä monialaisen teknologiakehityksen ja tiedonsiirron arjesta HYVÄKSI-hankkeessa |    2018