Bio- ja kiertotalous

Kestävää kehitystä Satakunnassa


Satakunnan vahva teollinen pohja yhdistettynä laajaan maaseutuun tekee maakunnasta ainutlaatuisen kehittämisympäristön, kun siirrytään lineaarisesta taloudesta kohti kestävää kehitystä tavoittelevaa bio- ja kiertotaloutta. 

Satakunnassa on runsaasti teollista valmistustoimintaa, joka sekä tarvitsee merkittäviä määriä raaka-aineita että tuottaa hyödyntämiskelpoisia sivuvirtoja.  Kiertotalous luo sivuviroille uutta arvoa raaka-aineina ja siten vähentää neitseellisten luonnonvarojen käytön tarvetta.

Satakunta on myös yksi merkittävimpiä ruoantuotanto- ja jalostusalueita Suomessa. Tehokas biotalous edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen ja vähentää syntyvää hävikkiä. 

Prizztech Oy on käynnistänyt useita kehittämistoimenpiteitä ja -hankkeita, jotka tukevat alueen yritysten pyrkimyksiä kohti materiaali- ja resurssitehokkuutta sekä bio- ja kiertotalousmallin mukaista liiketoimintaa. Tavoitteena on edistää yritysten liiketoiminnan kestävää kasvua ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen. 


Materiaalit

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Puhdistamolieteselvitys (2019)

Peittoo 2025 - Vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin (raportti) |    2013

Satakunnan biokaasulaitokset osana tehokasta ravinteiden kierrätystä |    2020

Someseinä

Asiantuntijat

Minna Haavisto

Projektipäällikkö

Maiju Mattila

Asiantuntija, vastuullinen liiketoiminta

Pirjo Patala

Asiantuntija, vastuullinen liiketoiminta

Tuula Raukola

Projektipäällikkö

Jarkko Vuorela

Head of department