Sähköistyvä yhteiskunta


Uusiutuvan energiantuotannon myötä maailma sähköistyy kiihtyvällä vauhdilla. Sähköistyminen rakentuu teknologiametallien ja metallikemikaalien varaan. Niiden valmistuksen ja tuotekehityksen merkittävä ekosysteemi sijaitsee Satakunnassa.

Satakunnassa valmistettaan teknologiametalleja kuten kuparia, nikkeliä, kultaa, hopeaa ja kobolttia sekä jatkojalostetaan metallituotteita ja -kemikaaleja, kuten johteita, magneetteja ja akkukemikaaleja. Ne ovat keskeisiä rakennusaineita ja komponentteja yhteiskunnan sähköistymisen mahdollistajana. Uusiutuvan energian tuotanto ja varastointi, sähköistyvä liikenne sekä digitaalisuus vauhdittavat teknologiametallien ja jatkojalosteiden kysyntää globaalisti. 

Yhteiskunnan sähköistymisen myötä avautuvien uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää ennakointia, verkostoitumista, tulevaisuuden osaajien löytämistä sekä raaka-aineiden saatavuuden varmistamista. Prizztech Oy tukee alueen teknologiametalliklusterin toimintaa yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavissa kehityshankkeissa. 

Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusterille on laadittu kasvun tiekartta. Lue lisää.


Tulevat tapahtumat

Materiaalit

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Sähköautojen moottorien purku ja kierrätys |    2023

Kriittisten kierrätysmetallien koetehdaskonsepti -hankkeessa tuotetut esitysmateriaalit |    2023

Teknologiametallien kierrätyksen toimintaympäristö Satakunnassa |    2023

Harjavallan Suurteollisuuspuiston vetovoimasuunnitelma |    2023

Vanadiinilaitoksella syntyvän sakan hyötykäyttömahdollisuudet |    2022

Kestävämpiä metallijalostuksen prosesseja saostuskemikaalia vaihtamalla |    2022

Pienakkujen kierrätysselvitys |    2022

Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusterin kasvun tiekartta |    2021

Estimation on business potential of recycled NdFeB magnets |    2021

Kuparipitoisten jätehappojen käsittelykokeilu |    2021

SER ja sen kierrättämismahdollisuudet Satakunnassa |    2020

Sähköautot ja Satakunnan teknologiametalliklusteri |    2020

Tuuligeneraattorin purkupilotti |    2020

NdFeB magneettien kierrättämisdemonstraatio |    2019

Sata Industry - Tarinoita Satakunnan teollisuusvyöhykkeeltä |    2019

Teknologiametalliklusteri-esite |    2019

Sata Industry -esite |    2018

Asiantuntijat

Minna Haavisto

Projektipäällikkö

Mikko Kotiranta

Projektipäällikkö
Porin kuntayhteyshenkilö

Sami Leppimäki

Projektipäällikkö

Jarkko Vuorela

Johtaja, Vihreä kasvu

Marjut Vähänen

Asiantuntija