Teknologiametallit

Sähköistyvä yhteiskunta


Uusiutuvan energiantuotannon myötä maailma sähköistyy kiihtyvällä vauhdilla. Sähköistyminen rakentuu teknologiametallien ja metallikemikaalien varaan. Niiden valmistuksen ja tuotekehityksen merkittävä ekosysteemi sijaitsee Satakunnassa.

Satakunnassa valmistettaan teknologiametalleja kuten kuparia, nikkeliä, kultaa, hopeaa ja kobolttia sekä jatkojalostetaan metallituotteita ja -kemikaaleja, kuten johteita, magneetteja ja akkukemikaaleja. Ne ovat keskeisiä rakennusaineita ja komponentteja yhteiskunnan sähköistymisen mahdollistajana. Uusiutuvan energian tuotanto ja varastointi, sähköistyvä liikenne sekä digitaalisuus vauhdittavat teknologiametallien ja jatkojalosteiden kysyntää globaalisti. 

Yhteiskunnan sähköistymisen myötä avautuvien uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää ennakointia, verkostoitumista, tulevaisuuden osaajien löytämistä sekä raaka-aineiden saatavuuden varmistamista. Prizztech Oy tukee alueen teknologiametalliklusterin toimintaa yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavissa kehityshankkeissa. 


Tulevat tapahtumat

Materiaalit

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Sata Industry -esite |    2018

Sata Industry - Tarinoita Satakunnan teollisuusvyöhykkeeltä |    2019

NdFeB magneettien kierrättämisdemonstraatio |    2019

Teknologiametalliklusteri-esite |    2019

Tuuligeneraattorin purkupilotti |    2020

Sähköautot ja Satakunnan teknologiametalliklusteri |    2020

SER ja sen kierrättämismahdollisuudet Satakunnassa |    2020

Kuparipitoisten jätehappojen käsittelykokeilu |    2021

Asiantuntijat

Minna Haavisto

Projektipäällikkö

Mikko Kotiranta

Projektipäällikkö

Sami Leppimäki

Asiantuntija

Timo Santa-Nokki

Vanhempi asiantuntija

Jarkko Vuorela

Yksikönpäällikkö