Hukkalämmöstä hyötyenergiaa

 

Hukkalämmöstä hyötyenergiaa -hankkeen tavoitteena on selvittää Porin seudulla syntyvät isoimmat hukkalämmön lähteet ja niissä tuotetun hukkalämmön kokonaismäärä ja lämpöarvo. Lisäksi hankkeen aikana kartoitetaan potentiaalisia hukkalämmön hyötykäyttäjiä ja parhaita teknologioita, menetelmiä ja malliratkaisuja hukkalämmön talteenottoon ja hyödyntämiseen sekä mallinnetaan ja pilotoidaan niitä Porin seudun teollisuusympäristöissä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Rauman ja Kankaanpään kaupunkien kanssa, jotka kartoittavat hukkalämmön lähteitä omissa hankkeissaan. Tuotetun tiedon pohjalta luodaan hukkalämmön alueellinen tiekartta vuoteen 2030.

Hankkeen kesto: 1.8.2019 – 31.7.2022

Toimenpiteet

TP1 Kartoitukset: hukkalämmön lähteet, kohteet ja teknologiat

Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä on käynnistetty hukkalämmön lähteiden kartoitus Porin seudulla sekä laaja teknologiaselvitys hukkalämmön hyötykäyttöä edistävistä ratkaisuista. Teknologiaselvityksen tuottaa Solved Oy yhteistyössä Boyard Oy:n ja Avanto Ventures Oy:n kanssa.

Tunnistetuista lämmön lähteistä valitaan potentiaaliset aihiot, joita tarkastellaan erilaisin mittausmenetelmin ja mittalaittein.

TP2 Match Making

Hankkeessa järjestetään tarpeiden mukaan työpajoja ja ns. haastekilpailuja, joiden avulla alueen teollisuus, potentiaaliset hyötykäyttäjät ja ratkaisujen tarjoajat kootaan yhteen ratkomaan hankkeessa tunnistettuja ongelmia.

TP3 Toteutussuunnitelmat, mallinnukset ja pilotointi

Hankkeessa tunnistetuille parhaille kohteille tehdään hukkalämmön hyötykäyttösuunnitelmat ja tarvittavat toiminnan mallinnukset.

Yksittäisistä kohteista tehtävät mallinnukset ja pilotoinnit toimivat malliesimerkkeinä, jotka ovat vapaasti monistettavissa muihin vastaaviin kohteisiin. Niiden avulla on tarkoitus osoittaa toiminnan kannattavuus, mikä on edellytys uuden teknologian käyttöönotolle ja toimintatapojen muutoksille.

TP4 Hukkalämmön tiekartta, tulosten julkistus ja loppuraportti

Hankkeessa kerätyn tiedon pohjalta laaditaan vuoteen 2030 ulottuva suunnitelma eli ns. hukkalämmön tiekartta Satakunnassa. Tiekartassa kuvataan alueen hukkalämpönenergian potentiaali, investointi- ja kehittämistarpeet sekä toimenpidesuositukset hukkalämmön talteenoton ja hyödyntämisen parantamiseksi.

Hankkeen tuloksista laaditaan loppuraportti ja tulokset esitellään hankkeen päätösseminaarissa.

 

Lisätietoja

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi