Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi


KESTÄVÄ KEHITYS on vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Vastuullisuus tuo mukanaan myös mahdollisuuksia. Yritysten kannalta kestävän kehityksen mukainen toiminta on tehokas keino hallita riskejä, lisätä työhyvinvointia ja työturvallisuutta, alentaa kustannuksia ja kasvattaa tuottoja. Kestävä kehitys on myös imagovaltti ja tuo kilpailuetua silloin, kun yritys tarjoaa enemmän kuin kilpailijat. Erityisesti kansainvälisellä tasolla kestävän kehityksen luoma positiivinen imago voi avata ovia uusille markkinoille ja kiinnostaa sijoittajia.

Prizztech Oy toteuttaa yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan kanssa Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi –hanketta. Tavoitteena on tukea yritysten osaamisen uudistumista kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa. 

Hankkeen tuloksena Prizztech Oy on tuottanut digitaalisen palvelun, jonka avulla yritysten on helppo luoda yleiskuva omasta kestävän kehityksen toiminnastaan ja tunnistaa liiketoimintansa kannalta merkittävimmät kehittämiskohteet. Palvelun sisällön kehittämisestä ovat vastanneet Prizztech Oy:n asiantuntijat yhteistyössä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen sekä Suomen Riskienhallintayhdistys ry:n kanssa. Digitaalisen alustan on kehittänyt Granite Partners Oy.

Palvelun ensimmäinen versio keskittyy ekologiseen kestävyyteen eli energiaan, veteen, materiaaleihin, jätteisiin ja päästöihin sekä tuotteiden elinkaareen ja logistiikkaan. Keski-Suomen ELY on myöntänyt hankkeelle ESR-jatkorahoitusta, joka mahdollistaa palvelun laajentamisen taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Palvelun voi ottaa maksutta käyttöön 30 vuorokauden ajaksi täältä: https://granite.fi/HSEQ/

Tampereen yliopisto on vastannut hankkeessa toteutetusta koulutuspilotista, jonka osakokonaisuuksien teemoina ovat olleet kestävä kehitys, riskienhallinta ja kiertotalous. Lisätietoa koulutuspilotista: https://projects.tuni.fi/kekeos/ Lisäksi kestävän kehityksen koulutussisältöjä on pilotoitu Länsirannikon koulutus Oy WinNovan järjestämässä ammatillisessa opetuksessa, ks. lisätietoa täältä.

Ilmoittaudu TÄSTÄ
Lataa tilaisuuden OHJELMA

Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi -hanke toteutetaan ajalla 1.8.2017 – 31.7.2020. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (ESR) ja Porin kaupunki. 

Tapahtumia

Materiaaleja

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi