Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi


KESTÄVÄ KEHITYS on vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Vastuullisuus tuo mukanaan myös mahdollisuuksia. Yritysten kannalta kestävän kehityksen mukainen toiminta on tehokas keino hallita riskejä, lisätä työhyvinvointia ja työturvallisuutta, alentaa kustannuksia ja kasvattaa tuottoja. Kestävä kehitys on myös imagovaltti ja tuo kilpailuetua silloin, kun yritys tarjoaa enemmän kuin kilpailijat. Erityisesti kansainvälisellä tasolla kestävän kehityksen luoma positiivinen imago voi avata ovia uusille markkinoille ja kiinnostaa sijoittajia.

Prizztech Oy toteuttaa yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan kanssa Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi –hanketta. Tavoitteena on tukea yritysten osaamisen uudistumista kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa. 

Hanke on jaettu toiminnallisesti kahteen työpakettiin, jotka vastuutahoineen ovat
– Työpaketti 1: Kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto (Prizztech Oy)
– Työpaketti 2: Koulutuspilotti (Tampereen yliopisto ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova)

Kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto –työpaketti käsittää kartoituslomakkeiston luomisen ja digitalisoinnin. Tavoitteena on luoda yksinkertaisia ja toimivia lomakkeita, joiden avulla yritykset voivat hallita ympäristöasioita ja edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Lomakkeiston käyttö pohjautuu Granite Partners Oy:n luomaan ohjelmistoalustaan, joka mahdollistaa mm. kehittämistoimenpiteiden seurannan ja sähköisen raportoinnin. Hankkeen aikana lomakkeiston toimivuutta testataan Satakunnan alueella toteutettavissa kestävän kehityksen pilottikartoituksissa.

Koulutuspilotin osakokonaisuuksien teemat ovat kestävä kehitys, riskienhallinta ja kiertotalous. Sisältöä pilotoidaan myös ammatillisessa opetuksessa. Lisätietoa koulutuspilotista: https://projects.tuni.fi/kekeos/

 

Kestävää kehitystä asiantuntijatiimin yhteistyöllä: 
Lassi Väisänen (SRHY), Janne Viljamaa (Granite Partners), Petra Lattunen (TAKK) ja Tuula Raukola  (Prizztech)

Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi -hanke toteutetaan ajalla 1.8.2017 – 31.8.2019. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (ESR) ja Porin kaupunki.  

Tapahtumia

Materiaaleja

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi