Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi


KESTÄVÄ KEHITYS on vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Vastuullisuus tuo mukanaan myös mahdollisuuksia. Yritysten kannalta kestävän kehityksen mukainen toiminta on tehokas keino hallita riskejä, lisätä työhyvinvointia ja työturvallisuutta, alentaa kustannuksia ja kasvattaa tuottoja. Kestävä kehitys on myös imagovaltti ja tuo kilpailuetua silloin, kun yritys tarjoaa enemmän kuin kilpailijat. Erityisesti kansainvälisellä tasolla kestävän kehityksen luoma positiivinen imago voi avata ovia uusille markkinoille ja kiinnostaa sijoittajia.

Prizztech Oy toteuttaa yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan kanssa Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi –hankketta. Tavoitteena on tukea yritysten osaamisen uudistumista kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa. 

Prizztech Oy:n vastuulla hankkeessa ovat kestävään kehitykseen liittyvän kartoituslomakkeiston luominen ja digitalisointi. Tavoitteena on luoda yksinkertaisia ja toimivia lomakkeita, joiden avulla yritykset voivat hallita ympäristöasioita ja edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Lomakkeiston käyttö pohjautuu Granite Partners Oy:n luomaan ohjelmistoalustaan, joka mahdollistaa mm. kehittämistoimenpiteiden seurannan ja sähköisen raportoinnin.

Lomakkeiston toimivuutta testataan Satakunnan alueella toteutettavissa kestävän kehityksen pilottikartoituksissa. Lomakkeisto toimii runkona kartoitusten toteutuksessa ja sitä hyödynnetään tulosten kirjaamiseen, toimenpiteiden aikatauluttamiseen ja seurantaan. Pilotoinneista saatuja kokemuksia käytetään lomakkeiston jatkokehittelyyn. Lomakkeistoa työstetään yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa myös osana Tampereen teknillisen yliopiston toteuttamaa koulutuspilotointia, ks. lisää:  www.tut.fi/kekeos

 

Kestävää kehitystä asiantuntijatiimin yhteistyöllä: 
Lassi Väisänen (SRHY), Janne Viljamaa (Granite Partners), Petra Lattunen (TAKK) ja Tuula Raukola  (Prizztech)

Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi -hanke toteutetaan ajalla 1.8.2017 – 31.8.2019. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (ESR) ja Porin kaupunki.  

 


Innovaatioita ja uutta kasvua kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä - teemaseminaari 28.11.2017 materiaalit

 

Kestävän kehityksen hyödyntäminen liiketoiminnassa -koulutus mikro- ja pk-yrityksille

  • Koulutus sisältää 16 koulutuskertaa (à 4 h) ajalla huhtikuu 2018 - maaliskuu 2019.
  • Ilmoittautuminen jatkuu koko koulutuksen ajan, sillä osallistuminen on mahdollista myös yksittäisiin päiviin.

 

 

 

 

 

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi