Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi


KESTÄVÄ KEHITYS on vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Vastuullisuus tuo mukanaan myös mahdollisuuksia. Yritysten kannalta kestävän kehityksen mukainen toiminta on tehokas keino hallita riskejä, lisätä työhyvinvointia ja työturvallisuutta, alentaa kustannuksia ja kasvattaa tuottoja. Kestävä kehitys on myös imagovaltti ja tuo kilpailuetua silloin, kun yritys tarjoaa enemmän kuin kilpailijat. Erityisesti kansainvälisellä tasolla kestävän kehityksen luoma positiivinen imago voi avata ovia uusille markkinoille ja kiinnostaa sijoittajia.

Prizztech Oy toteuttaa yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan kanssa Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi –hanketta. Tavoitteena on tukea yritysten osaamisen uudistumista kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa. 

Hankkeen tuloksena Prizztech Oy on tuottanut digitaalisen palvelun, jonka avulla yritysten on helppo luoda yleiskuva omasta kestävän kehityksen toiminnastaan ja tunnistaa liiketoimintansa kannalta merkittävimmät kehittämiskohteet. Palvelun sisällön kehittämisestä ovat vastanneet Prizztech Oy:n asiantuntijat yhteistyössä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen sekä Suomen Riskienhallintayhdistys ry:n kanssa. Digitaalisen alustan on kehittänyt Granite Partners Oy.

Palvelun ensimmäinen versio keskittyy ekologiseen kestävyyteen eli energiaan, veteen, materiaaleihin, jätteisiin ja päästöihin sekä tuotteiden elinkaareen ja logistiikkaan. Keski-Suomen ELY on myöntänyt hankkeelle ESR-jatkorahoitusta, joka mahdollistaa palvelun laajentamisen taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Palvelun voi ottaa maksutta käyttöön 30 vuorokauden ajaksi täältä: https://granite.fi/HSEQ/

Tampereen yliopisto on vastannut hankkeessa toteutetusta koulutuspilotista, jonka osakokonaisuuksien teemoina ovat olleet kestävä kehitys, riskienhallinta ja kiertotalous. Lisätietoa koulutuspilotista: https://projects.tuni.fi/kekeos/ Lisäksi kestävän kehityksen koulutussisältöjä on pilotoitu Länsirannikon koulutus Oy WinNovan järjestämässä ammatillisessa opetuksessa, ks. lisätietoa täältä.

Kannattavuutta kestävällä kehityksellä -seminaari 22.1.2020 klo 12–16, Teknologiakeskus Pripoli

Prizztech Oy, Tampereen yliopisto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus järjestävät Kannattavuutta kestävällä kehityksellä -seminaarin Porin Pripolissa 22.1.2020.

Seminaarin pääteemana on vastuullisuus yritystoiminnassa. Tiedossa on puheenvuoroja kiertotaloutta ja vastuullisuutta vauhdittavista palveluista, rahoituksesta ja ympäristölupa-asioista.

Pääpuhujana on Tommi Lähde the other danish guy™ "Teot ovat kauneinta puhetta –  vastuullista liiketoimintaa on tehtävä myös silloin kun kukaan ei katso".

Tilaisuuden yhteydessä olevalla ständitorilla on mahdollisuus tavata mm. ELY-keskuksen, Business Finlandin, Motivan materiaalitori.fi -palvelun ja Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelun asiantuntijoita.

Tilaisuus toteutetaan osana Circwaste ja Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla -hankkeita.

ILMOITTAUTUMISLINKKI

OHJELMA

 

Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi -hanke toteutetaan ajalla 1.8.2017 – 31.7.2020. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (ESR) ja Porin kaupunki. 

Tapahtumia

Materiaaleja

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi